De nieuwe Europese richtlijn: doet uw bedrijf binnenkort ook aan duurzaamheidsrapportering?

Gaat uw bedrijf verantwoord om met mens en klimaat? Door een nieuwe Europese richtlijn zal u het binnenkort moeten aantonen. De komende jaren zijn steeds meer ondernemingen verplicht om een duurzaamheidsrapport voor te leggen. Hoe dat in zijn werk gaat en wanneer uw onderneming aan de beurt is, ontdekt u in dit artikel.

Wat houdt de EU-verplichting tot duurzaamheidsrapportering in?

Ondernemen met aandacht voor het welzijn van uw medewerkers en het klimaat is allang geen trend meer. De bedrijfswereld begrijpt steeds beter het belang van deze thema’s en zet grote stappen om corruptie en vervuiling tegen te gaan. Om die missie meer kracht bij te zetten en bij te dragen aan de European Green Deal, ontwikkelde de EU eind 2022 de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive): een gestandaardiseerde rapportering van de duurzaamheid van het beleid en de initiatieven van bedrijven.

Deze richtlijn wil bedrijven aansprakelijk stellen die niet voldoen aan mensenrechten, die geen duurzaam en degelijk beleid voeren, en voor de schade die ze daarmee aanbrengen. Zo wil de EU duurzame bedrijfsvoering stimuleren. De standaardisering van die verslaggeving heeft ook als doel om deze zogenaamde ESG-rapportering (environmental, social and corporate governance) betrouwbaarder te maken en bedrijven te kunnen vergelijken.

Hoe ziet zo’n duurzaamheidsrapport eruit?

In zo’n duurzaamheidsrapport moet een bedrijf rapporteren over drie grote thema’s.

Milieu

Dit luik van het ESG-rapport focust op de stappen die uw organisatie onderneemt om de klimaatopwarming af te remmen en ecologisch verantwoord te ondernemen. Stel uzelf daarbij de volgende vragen: Wat doet uw bedrijf om…

 • de CO2-uitstoot van uw bedrijfsactiviteiten te verminderen?
 • de biodiversiteit te bewaken?
 • de lucht- en waterkwaliteit te verbeteren?
 • de ontbossing tegen te gaan?
 • afval op een verantwoorde manier te verwerken?
 • verantwoord om te gaan met zijn toeleveringsketen en hulpbronnen?

Maatschappij

Dit thema gaat niet alleen over zorg dragen voor uw medewerkers en hun werkomgeving, maar ook om de verbetering van leefomstandigheden in de bredere samenleving. Welke initiatieven neemt uw organisatie op gebied van gender-, BIPOC- en LGBTQ+-inclusiviteit, gegevensbescherming en privacy, mensenrechten en arbeidsnormen? De maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijf én van uw medewerkers staat centraal.

Beleid

Als laatste is het ook belangrijk dat uw onderneming zijn eigen beleid in vraag stelt om corruptie te voorkomen en de duurzaamheid van zijn investeringen te waarborgen op lange termijn. Daarom verwacht de EU dat u de volgende interne praktijken controleert en regelt: leiderschapsprocedures, bestuurssamenstelling en -vergoeding, opzet van de auditcommissie, aandeelhoudersrechten, omkoping, lobbyen, politieke donaties en klokkenluidersregelingen.

Deze informatie moeten bedrijven op twee manieren rapporteren:

 • In het jaarverslag, samen met de jaarrekening
 • Digitaal, met een tag die het verslag onderbrengt in de centrale EU-databank

Wanneer is uw bedrijf aan de beurt?

De CSRD is eigenlijk niets nieuws, want in 2018 trad de NFRD (Non-Financial Reporting Directive) al in werking. Deze regelgeving betreft dezelfde rapportering over duurzaamheidsthema’s, maar beperkte zich tot krediet- en verzekeringsinstellingen en beursgenoteerde ondernemingen met 500+ medewerkers. Onder de CSRD wordt die doelgroep stelselmatig uitgebreid:

 • Vanaf 2025 (boekjaar 2024) zijn bedrijven die al onder het toepassingsgebied van NFRD vallen (voorloper van CSRD) verplicht te rapporteren over duurzaamheid. Dit zijn organisaties van openbaar belang met meer dan 500 werknemers, een balanstotaal van 20 000 000 EUR of meer, of een netto-omzet van 40 000 000 EUR of meer.
 • Vanaf 2026 (boekjaar 2025) geldt de verplichting ook voor grote ondernemingen die een van de drie volgende criteria overschrijden: balanstotaal van 20 000 000 euro, een netto-omzet van 40 000 000 euro, of 250 medewerkers.
 • Vanaf 2027 (boekjaar 2026) moetenbeursgenoteerde kmo’s en organisaties van openbaar belang die kleine en niet-complexe instellingen of captive (her)verzekeringsondernemingen zijn rapporteren over duurzaamheid als ze ten minste twee van de drie volgende criteria overschrijden: een balanstotaal van 350.000 euro, een netto-omzet van 700.000 euro, 10 medewerkers.
 • Vanaf 2029 (boekjaar 2028) geldt de verplichting ook voor ondernemingen uit derde landen met een netto-omzet van meer dan 150 miljoen euro in de Unie, met dochterondernemingen die grote ondernemingen zijn, of vestigingen met een netto-omzet van ruim 40 miljoen euro.

Niet-beursgenoteerde kmo’s die toch een eigen controle willen invoeren voor hun duurzame bedrijfsvoering, kunnen de Europese richtlijnen voor kmo’s vrijwillig toepassen.

De CSRD is goedgekeurd door de Europese Commissie en wordt nu omgezet in wetgeving. De strafmaat voor het niet nakomen van de criteria van het duurzaamheidsrapport ligt nog niet helemaal vast, maar momenteel wordt gesproken over boetes tot 5% van de bedrijfsomzet. Momenteel lopen er nog onderhandelingen over de mate waarin bestuurders daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

En dat is nog niet alles…

Europa verkent ook de mogelijkheden om bepaalde bedrijven te verplichten om zelf mogelijke milieuschade en schending van mensenrechten op te sporen in hun activiteiten, lokaal én internationaal. Er wordt stevig onderhandeld om daar een regelgeving voor te creëren.

Waarom is het duurzaamheidsrapport zo belangrijk?

Rapporteren over uw duurzame bedrijfsvoering zorgt niet alleen voor een positief effect op het klimaat en een mooi bedrijfsimago, maar zorgt er ook voor dat uw bedrijf wettelijk in orde is. Alleen bedrijven die kunnen bewijzen dat ze op sociaal en ecologisch vlak hun steentje bijdragen, zullen een duurzaamheidsvergunning krijgen om zaken te mogen doen.

Luminus is al jaren de nummer één als het aankomt op hernieuwbare en duurzame energie. Niet alleen bouwden we al 7 waterkrachtcentrales en 270 windturbines, in 2017 startten we ook al met de elektrificatie van onze bedrijfsvloot. Onze hele organisatie staat in het teken van duurzaamheid. Daarom is Luminus de aangewezen partij om uw bedrijf bij te staan in zijn energietransitie en zo van het ESG-rapport een koud kunstje te maken.