De nieuwe Europese richtlijn: doet uw bedrijf binnenkort ook aan duurzaamheidsrapportering?

Gaat uw bedrijf verantwoord om met mens en klimaat? Door een nieuwe Europese richtlijn zal u het binnenkort moeten aantonen. De komende jaren zijn steeds meer ondernemingen verplicht om een duurzaamheidsrapport voor te leggen. Hoe dat in zijn werk gaat en wanneer uw onderneming aan de beurt is, ontdekt u in dit artikel.

Wat houdt de EU-verplichting tot duurzaamheidsrapportering in?

Ondernemen met aandacht voor het welzijn van uw medewerkers en met respect voor het milieu is allang geen trend meer. De bedrijfswereld begrijpt steeds beter het belang van deze thema’s en zal nog grotere stappen moeten zetten om corruptie en vervuiling tegen te gaan. Ook een concreet engagement voor een beter bestuur en voor een grotere maatschappelijke betrokkenheid lijkt essentieel.

Om die missie meer kracht bij te zetten en bij te dragen aan de European Green Deal, ontwikkelde de EU eind 2022 de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive): een gestandaardiseerde rapportering van de duurzaamheid van het beleid en de initiatieven van bedrijven.

Deze richtlijn wil bedrijven aansprakelijk stellen die niet voldoen aan mensenrechten, die geen duurzaam en degelijk beleid voeren, en voor de schade die ze daarmee aanbrengen. Zo wil de EU duurzame bedrijfsvoering stimuleren. De standaardisering van die verslaggeving heeft ook als doel om deze zogenaamde ESG-rapportering (environmental, social and corporate governance) betrouwbaarder te maken en bedrijven te kunnen vergelijken.

Hoe ziet zo’n duurzaamheidsrapport eruit?

In zo’n duurzaamheidsrapport moet een bedrijf rapporteren over drie grote thema’s.

Milieu

Dit luik van het ESG-rapport focust op de stappen die uw organisatie onderneemt om de klimaatopwarming af te remmen en ecologisch verantwoord te ondernemen. Stel uzelf daarbij de volgende vragen: Wat doet uw bedrijf om…

  • de CO2-uitstoot van uw bedrijfsactiviteiten te verminderen?
  • de biodiversiteit te bewaken?
  • de lucht- en waterkwaliteit te verbeteren?
  • de ontbossing tegen te gaan?
  • afval op een verantwoorde manier te verwerken?
  • verantwoord om te gaan met zijn toeleveringsketen en hulpbronnen?

Maatschappij

Dit thema gaat niet alleen over zorg dragen voor uw medewerkers en hun werkomgeving, maar ook om de verbetering van leefomstandigheden in de bredere samenleving. Welke initiatieven neemt uw organisatie op gebied van gender-, BIPOC- en LGBTQ+-inclusiviteit, gegevensbescherming en privacy, mensenrechten en arbeidsnormen? De norm ESRS S2 heeft bijvoorbeeld betrekking op de hele waardeketen van het bedrijf, en dus bijvoorbeeld ook op de leveranciers en de werkkrachten die die leveranciers inzetten.

Beleid

Het is ook belangrijk dat uw onderneming zijn eigen beleid in vraag stelt om corruptie te voorkomen en de duurzaamheid van zijn investeringen te waarborgen op lange termijn. Daarom verwacht de EU dat u de volgende interne praktijken controleert en regelt: leiderschapsprocedures, bestuurssamenstelling en -vergoeding, opzet van de auditcommissie, aandeelhoudersrechten, omkoping, lobbyen, politieke donaties en klokkenluidersregelingen.

Deze informatie zullen bedrijven in eerste instantie met de jaarrekeningen moeten communiceren. Vanaf 2025 zou het mogelijk kunnen zijn om dit ook digitaal te rapporteren.

Wanneer is uw bedrijf aan de beurt?

De CSRD is eigenlijk niets nieuws, want in 2018 trad de NFRD (Non-Financial Reporting Directive) al in werking. Deze regelgeving betreft dezelfde rapportering over duurzaamheidsthema’s, maar beperkte zich tot krediet- en verzekeringsinstellingen en beursgenoteerde ondernemingen met 500+ medewerkers. Onder de CSRD wordt die doelgroep stelselmatig uitgebreid:

  • Vanaf 2025 (boekjaar 2024) zijn bedrijven die al onder het toepassingsgebied van NFRD vallen (voorloper van CSRD) verplicht te rapporteren over duurzaamheid. Dit zijn organisaties van openbaar belang met meer dan 500 werknemers, een balanstotaal van 20 000 000 EUR of meer, of een netto-omzet van 40 000 000 EUR of meer.
  • Vanaf 2026 (boekjaar 2025) geldt de verplichting ook voor grote ondernemingen die ten minste een van de drie volgende criteria overschrijden: balanstotaal van 25 000 000 euro, een netto-omzet van 50 000 000 euro, of 250 medewerkers.
  • Vanaf 2027 (boekjaar 2026) moeten beursgenoteerde kmo’s rapporteren over duurzaamheid als ze ten minste twee van de drie volgende criteria overschrijden: een balanstotaal van 450.000 euro, een netto-omzet van 900.000 euro, 10 medewerkers.
  • Vanaf 2029 (boekjaar 2028) geldt de verplichting ook voor ondernemingen uit derde landen met een netto-omzet van meer dan 150 miljoen euro in de Unie, met dochterondernemingen die grote ondernemingen zijn, of vestigingen met een netto-omzet van ruim 40 miljoen euro.

Niet-beursgenoteerde kmo’s die toch een eigen controle willen invoeren voor hun duurzame bedrijfsvoering, kunnen de Europese richtlijnen voor kmo’s vrijwillig toepassen.

De CSRD is eind 2023 gepubliceerd door de Europese Unie en wordt nu omgezet in Belgische wetgeving.

Waarom is het duurzaamheidsrapport zo belangrijk?

Rapporteren over uw duurzame bedrijfsvoering zorgt niet alleen voor een positief effect op het klimaat en een mooi bedrijfsimago, maar zorgt er ook voor dat uw bedrijf wettelijk in orde is.

Luminus is een grote speler op het vlak van windenergieproductie aan land, met een park van 270 windturbines. We investeren ook sterk in waterkracht dankzij onze 7 waterkrachtcentrales. In 2017 startten we ook met de elektrificatie van onze bedrijfsvloot. De energiediensten die Luminus en zijn filialen aanbieden, dragen er actief toe bij om uw ecologische voetafdruk, uw energieverbruik en uw factuur te verlagen. Daarom is Luminus de aangewezen partij om uw bedrijf bij te staan in zijn energietransitie.