Hoe werkt zonne-energie?

De naam zegt het zelf: zonne-energie is een energiebron die gebruikmaakt van de warmte van de zon. Dankzij het licht dat zonnepanelen of thermische zonnecollectoren opvangen, kan elektriciteit en warm water worden geproduceerd. Deze onuitputtelijke en groene energiebron stoot geen broeikasgassen uit.

Principe en werking van een zonne-installatie

Een fotovoltaïsche installatie bestaat uit drie belangrijke onderdelen waarmee het licht van de zon kan worden omgezet in elektriciteit:

  1. Zonnepanelen, die het zonlicht opvangen en omzetten in gelijkstroom.
  2. Een omvormer, die de elektriciteit omzet in wisselstroom die geschikt is voor het net.
  3. Een meter, die meet hoeveel stroom op het net wordt gezet.

Een fotovoltaïsche installatie kan autonoom werken of rechtstreeks verbonden zijn met het elektriciteitsnet. In het eerste geval wordt een opslagsysteem of een extra generator geplaatst. In het tweede geval voorziet de installatie de mogelijkheid om elektriciteit van het gewone net te halen wanneer er meer wordt verbruikt dan geproduceerd, of om in het omgekeerde geval elektriciteit op het net te zetten wanneer het verbruik lager is.

Thermische zonnecollectoren en fotovoltaïsche panelen

Er bestaan twee soorten zonnepanelen: het eerste type dient om warmte op te wekken (voornamelijk voor warm water om te douchen/koken) en het tweede om elektriciteit te produceren.

Met thermische panelen kan door omzetting van het zonlicht warm water worden geproduceerd. De energie uit de zonnestralen verwarmt een vloeistof die door een zwarte buis stroomt, geplaatst op een zwart paneel, voor omzetting in warmte. Die warmte wordt uiteindelijk door de vloeistof overgebracht naar het water in een boiler.

Fotovoltaïsche zonnepanelen worden gebruikt om elektriciteit te produceren. Ze bestaan uit meerdere fotovoltaïsche cellen van silicium, een stof die overvloedig in de aarde aanwezig is. Elke cel is onderverdeeld in twee zones waardoor op het scheidingsvlak een elektrisch veld wordt gevormd. Wanneer het zonlicht in het silicium dringt, zorgt dit voor energie in de vorm van fotonen die zich verplaatsen, waardoor spanning ontstaat.

In België kan een fotovoltaïsche installatie van 1 kWp tot 950 kWh opwekken als de omstandigheden optimaal zijn (dus helemaal op het zuiden gericht met een hellingsgraad van 35° en volledig uit de schaduw). Een oppervlakte van 10 m² vol zonnepanelen kan naargelang de gebruikte technologie 1250 tot 2000 kWh per jaar produceren.

Wist u dat u als bedrijf een zonne-installatie op het terrein van uw bedrijf kunt installeren voor een rendement van 5%? Download onze brochure “Solar Energy” en lees er alles over of neem voor meer informatie over onze diensten telefonisch contact op met een van onze adviseurs op 078 155 232 (voor grote bedrijven) of 078 155 230 (voor zelfstandigen en kmo’s).