Vanaf 2026 is enkel een nieuwe elektrische bedrijfswagen nog fiscaal aftrekbaar!

Er staat flink wat te gebeuren op het vlak van mobiliteit. Vanaf 2026 genieten enkel nieuwe elektrische bedrijfswagens nog van 100% aftrekbaarheid. Hoe haalbaar is dat? En begint u best nu al aan de overschakeling op een elektrische bedrijfsvloot? Dat achterhaalt u allemaal in dit artikel.

De nabije fiscale toekomst van bedrijfswagens

De fiscaliteit van elektrische auto’s

Tegen 2026 zouden álle nieuwe bedrijfswagens broeikasgasvrij moeten zijn. Het plan? De fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens met een CO2-uitstoot sterk reduceren en beperken, terwijl elektrische bedrijfswagens blijven profiteren van een gunstig(er) fiscaal regime. 

Concreet: 100% elektrische wagens blijven 100% fiscaal aftrekbaar. Het maakt niet uit of u de wagen aankoopt, huurt of leaset, zolang dit maar voor 1 januari 2027 is gebeurd. De aftrekbaarheid blijft bovendien ook gelden voor aanverwante kosten zoals uw verzekering, onderhoud, enzovoort. De installatiekost voor uw laadpaal en de elektriciteitskost voor het opladen van uw bedrijfswagen zijn ook 100% fiscaal aftrekbaar.

De aankoop, huur of lease van een 100% elektrisch voertuig blijft ook na 1 januari 2027 veel voordeliger dan een alternatief met brandstofmotor, maar het aftrekbare percentage wordt vanaf dan wel stelselmatig afgebouwd (zie verder).

De fiscaliteit van bedrijfswagens met CO2-uitstoot (vanaf 1 juli 2023)

De bedrijfswagens die worden aangekocht, gehuurd of geleased tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 bevinden zich in een uitdoofscenario waarbij de aftrekbaarheid op termijn zal worden beperkt tot 0% (zie verder). De fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens met een CO2-uitstoot aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 januari 2026 zal nihil zijn.Wellicht zit u met heel wat vragen. We zetten vaak gestelde vragen én antwoorden graag voor u op een rijtje! 

Moet ik nu al aan de vergroening van mijn wagenpark denken?

Ja, best wel. De fiscale voordelen en premies voor de aanschaf van elektrische bedrijfswagens worden over de jaren heen afgebouwd, dus u bent er beter snel bij. Bovendien tikt ook de klimaatklok gestaag verder, waardoor een snelle overstap op hernieuwbare energiebronnen steeds belangrijker wordt. Wie mee voorbereid wil zijn op de toekomst kiest daarom best voor EV.

Wat met elektrische wagens vanaf 1 januari 2026?

De aftrekbaarheid van de kosten m.b.t. een elektrische bedrijfswagen aangekocht, gehuurd of geleased in 2026 zal in principe levenslang 100% blijven. Vanaf 1 januari 2027 zal de aftrekbaarheid stelselmatig dalen tot 67,5%. Om te weten van welke aftrekbaarheid u geniet, geldt het jaar waarin de aankoop, lease of huur plaatsvindt: 

Aankoop, lease of huur vanaf 1 januari 2026          100%

Aankoop, lease of huur vanaf 1 januari 2027           95%

Aankoop, lease of huur vanaf 1 januari 2028           90%

Aankoop, lease of huur vanaf 1 januari 2029           82,5%

Aankoop, lease of huur vanaf 1 januari 2030           75%

Aankoop, lease of huur vanaf 1 januari 2031            67,5%

Hoe zit het nu eigenlijk met de belasting op inverkeerstelling (BIV) bij de inschrijving van mijn wagen?

In Vlaanderen krijgt u een vrijstelling als u een 100% elektrische wagen koopt. In Wallonië en Brussel betaalt u het minimumtarief van € 61,50*. Bestelwagens hebben het gemakkelijker: zowel elektrische modellen als modellen met een brandstofmotor zijn in heel België vrijgesteld van BIV.

Hoe zit het nu eigenlijk met de verkeersbelasting?

In Vlaanderen krijgt u een vrijstelling als u met een 100% elektrische wagen rijdt. In Wallonië en Brussel betaalt u het minimumtarief van € 97,68* per jaar. Voor elektrische bestelwagens betaalt u in die gewesten een verkeersbelasting naargelang het gewicht.

*bedragen geldig t.e.m. 30 juni 2024

Opgelet: De voordelige Vlaamse regeling inzake verkeersbelasting verdwijnt in 2026. Daarom betalen elektrische chauffeurs in 2025 al 25% verkeersbelasting.

Wat als ik vanaf 1 januari 2026 toch nog een bedrijfswagen met een diesel- of benzinemotor aankoop? 

Dat kan. Maar dat voertuig is dan niet meer fiscaal aftrekbaar. 

En hoe zit het dan met het Voordeel Alle Aard (VAA)? 

Het Voordeel Alle Aard wordt bepaald door de CO2-coëfficiënt, leeftijdscoëfficiënt en de cataloguswaarde van uw wagen. Deze methodiek blijft ongewijzigd. De uitkomst van de berekening van het VAA kan evenwel nooit lager zijn dan het minimum. Dat bedraagt € 1.600 per jaar (in 2024). Investeert u in een niet-elektrische wagen? Dan ligt het VAA al snel 15 tot 30% hoger in vergelijking met het VAA van een elektrisch voertuig met dezelfde cataloguswaarde. Dit is te wijten aan het feit dat de CO2-coëfficiënt lager ligt (4% minimum voor elektrische voertuigen) in vergelijking met deze van voertuigen met een traditionele brandstofmotor.

Op heden is de cataloguswaarde van een elektrische wagen meestal hoger, waardoor het VAA mogelijk in dezelfde lijn of hoger ligt dan het VAA voor een voertuig met een traditionele brandstofmotor. Aangezien verwacht wordt dat de cataloguswaarde van elektrische wagens stelselmatig zal afnemen, zal het VAA in de toekomst evenwel gunstig evolueren voor de gebruikers van een elektrisch voertuig.

Kan ik de btw nog altijd terugvorderen?

De btw-regeling van elektrische voertuigen wijkt niet af van deze van voertuigen met een traditionele brandstofmotor. De aftrekbaarheid wordt bepaald aan de hand van een van de drie methodes (keuze belastingplichtige), met een absoluut maximum van 50% aftrek.

Methode 1: aftrekbaarheid a rato van het werkelijk beroepsgebruik (rittenadministratie)

Methode 2: aftrekbaarheid op basis van een semi-forfaitaire methode waarbij het percentage privégebruik wordt bepaald volgens deze formule:

% privé = [(afstand woon-werk x 2 x 200 + 6000) / totaal aantal gereden km’s] x 100

Methode 3: aftrekbaarheid op basis van een algemeen forfait van 35%

  • Als deze methode wordt gekozen ligt die vast tot 31 december van het derde jaar volgend op het jaar van de keuze (in principe van toepassing op het gehele wagenpark).

Zijn automotivebedrijven ook klaar voor deze transitie?

Nagenoeg elk merk springt mee op de kar van elektrificatie. Verschillende merken claimen dat ze weldra van elk model een hybride- of 100% elektrische versie zullen afleveren. Goed om te weten: bedrijfswagens maken in totaal meer dan de helft van alle verkochte nieuwe wagens in België uit. 

Kost een elektrische wagen veel meer dan een diesel- of benzinewagen?

De aankoopprijs ligt vaak wat hoger, maar in de nabije toekomst neemt het verschil waarschijnlijk verder af door de wijzigende focus van autoconstructeurs en de groeiende tweedehandsmarkt. Toch moeten we verder kijken dan de investering op zich. De hogere fiscale aftrekbaarheid van een 100% elektrisch voertuig kan er namelijk voor zorgen dat de total cost of ownership (TCO) lager ligt dan die van een in aanschaf goedkopere bedrijfswagen met een traditionele brandstofmotor.

Wat met de CO2-solidariteitsbijdrage?

Als u als werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan uw werknemer – voor privégebruik – dient u als werkgever een CO2-‘solidariteitsbijdrage’ te betalen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

De formule voor de berekening van de bijdrage voor bedrijfswagens met een CO2-uitstoot werd voor bedrijfswagens gekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 juli 2023 aangevuld met een factor (2,25) die in de toekomst verder zal stijgen (2,75 vanaf 1 januari 2025, 4 vanaf 1 januari 2026 en 5,5 vanaf 1 januari 2027). Hierdoor neemt de total cost of ownership (TCO) van dit type voertuigen verder toe, wat in het voordeel speelt van elektrische bedrijfswagens.

Werkgevers die koolstofemissievrije bedrijfswagens (waaronder elektrische bedrijfswagens) ter beschikking stellen aan hun werknemers worden niet uitgesloten van de solidariteitsbijdrage, maar betalen een minimumbijdrage. Deze maandelijkse minimumbijdrage zal voor bedrijfswagens gekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 juli 2023 stelselmatig worden opgetrokken, weliswaar pas vanaf 1 januari 2025. De niet-geïndexeerde maandbedragen zullen respectievelijk de volgende zijn: € 20,83 in 2024, € 23,41 vanaf 1 januari 2025, € 25,99 vanaf 1 januari 2026, € 28,57 vanaf 1 januari 2027 en € 31,15 vanaf 1 januari 2028. Desondanks zal de solidariteitsbijdrage in principe nog steeds aanzienlijk voordeliger blijven dan de bijdragen voor bedrijfswagens met een CO2-uitstoot.

Zal er voldoende laadinfrastructuur zijn tegen 2026?

Dat is natuurlijk ook een belangrijke vraag. Het aantal openbare laadpalen stijgt gestaag, maar een heuse inhaalbeweging zal nodig zijn. Datzelfde geldt voor de laadpalen bij bedrijven en particulieren. Om het aantal installaties een boost te geven, geniet u tussen 1 april 2023 en 31 augustus 2024 van een verhoogde kostenaftrek van 150% als u een slimme laadpaal installeert die ook toegankelijk is voor derden.  Daarnaast bieden sommige lokale overheden zoals steden, gemeenten en gewesten onder bepaalde voorwaarden ook een premie of subsidie aan.

Lees ook: Elektrische bedrijfswagen: oplaadgids voor u en uw personeel.

Hoe zit het eigenlijk met plug-inhybrides en wagens op CNG?

Op 1 januari 2023 zakte de fiscale aftrekbaarheid van de diesel- en benzinekosten m.b.t. plug-inhybride wagens die zijn gekocht, gehuurd of geleased vanaf deze datum tot 50%. Verder zitten voertuigen met een CO2-uitstoot aangekocht, gehuurd of geleased sinds 1 juli 2023 sowieso in het uitdoofscenario, waardoor de fiscale aftrekbaarheid op termijn wordt beperkt tot maximaal 75% in 2025. Vervolgens daalt dit in 2026 tot maximaal 50% en in 2027 tot maximaal 25%. De fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens in het uitdoofscenario is vanaf 2028 beperkt tot 0%.

Heeft u nog vragen? Luminus e-Mobility voorziet laadoplossingen op maat van uw bedrijf. Lees er hier alles over!