Profiteer als bedrijf van investeringssteun voor uw zonnepaneleninstallatie, voor de afschaffing in 2024

Welke premie u ontvangt voor uw zonnepanelen hangt af van het omvormervermogen van de installatie. Daardoor is de premieaanvraag voor particulieren met kleine installaties vrij eenvoudig, maar bedrijven vallen onder een iets complexer call-systeem. Deze regeling hielp al duizenden bedrijven hun zonnepaneleninstallatie te financieren, maar loopt ten einde in 2024. Ontdek hoe een call in zijn werk gaat en waag uw kans in de laatste call van 2023.

Grote, energiebesparende investeringen, zoals zonnepanelen, komen in aanmerking voor steun via een competitief call-systeem. Handig, want sinds november 2022 geldt een verplichting voor grootverbruikers om zonnepanelen te plaatsen. Zo kan je een deel van de investering alvast terugverdienen. Om goed voorbereid te zijn voor de laatste call van 2023, vindt u hieronder alles wat u moet weten over deze steunregeling voor groene investeringen:

Wat is de call-steunregeling voor middelgrote zonne-installaties in Vlaanderen?

Wat is een call?

In tegenstelling tot het oude systeem van de groenestroomcertificaten, bent u op voorhand niet langer zeker van overheidssteun. Hiervoor dient u een steunaanvraag in te dienen om deel te nemen aan een call. Dat is een wedstrijd of projectoproepuitgeschreven door de Vlaamse overheid. Een call kan bestaan uit 1 of 2 subcalls, opgedeeld op basis van de aard van de installatie.

De regering verdeelt een vooraf vastgelegd budget over de aanvragers die voldoen aan de voorwaarden. De PV-projecten die het meeste groene stroom produceren per gevraagde euro steun komen vooraan in de rangschikking en maken dus meer kans op overheidssteun. De ‘winnende’ steunaanvragen krijgen de investeringssteun eenmalig uitbetaald, na indienstname van de installatie.

Bereken uw steunaanvraag op basis van deze formule:

Steunaanvraag zonnepanelen

Wat verstaan we onder een (middel)grote zonnepaneleninstallatie?

In Vlaanderen categoriseren we drie groottes van zonne-installaties op basis van het maximaal vermogen van hun omvormer:

(middel)grote zonnepaneleninstallatie

Meer info over de eenmalige investeringspremie.

Meer info over de investeringsaftrek.

De steunregeling praktisch?

Steunhoogte van call-regeling

De totale steun over alle call-oproepen en projecten voor zonnepanelen en windturbines is beperkt door het vooraf bepaalde budget. Ter illustratie: in 2022 werden in totaal drie calls georganiseerd voor middelgrote zonne-installaties en kleine en middelgrote windturbines. Hoewel ook andere groene investeringen kunnen deelnemen aan een call, focussen we in dit artikel op subcall 2 ‘overige PV’ (de meest gangbare zonneprojecten).

Call 1 in maart 2022 verdeelde een budget van 4,9 miljoen euro over 182 projecten (60% van de deelnemers). Call 2 had nog meer succes: van de 386 deelnemers genoten maar liefst 362 projecten van het budget van 8,8 miljoen euro. Call 3 sloot het jaar af met een totaal steunbedrag van 2,5 miljoen euro voor 161 projecten.

Lees meer over de succesresultaten van de afgelopen calls.

Bijkomende voorwaarden voor steunaanvraag

 • U mag slechts 1 aanvraag doen per toegangspunt voor injectie.
  • De werken mogen nog niet zijn gestart, niet vóór en niet tijdens de selectieprocedure.
  • Indien nodig beschikt u over een geldende omgevingsvergunningsaanvraag.
  • Uw onderneming heeft geen schulden of verkeert niet in financiële moeilijkheden.
  • U voert de werken meteen uit na een positieve beslissing.

Hoe verloopt de call-procedure van steunaanvraag tot uitbetaling?

De volledige procedure van een call bestaat uit 8 stappen.

STAP 1: Voorbereidende studie

Voor de opening van de call waaraan u wil deelnemen (STAP 2), neemt u al de nodige voorbereidende stappen, liefst ondersteund door een expert.

STAP 2: Opening van de call: uw steunaanvraag

U hebt 14 dagen de tijd om uw steunaanvraag in te dienen tussen de opening en de afsluiting van een call-oproep.

STAP 3a: Beslissing ontvankelijkheid

U krijgt de bevestiging of uw steunaanvraag al dan niet ontvankelijk is. Let op, dit is geen beslissing over de eventuele steun. U krijgt alleen te horen of uw steunaanvraag aan alle voorwaarden voldoet.

STAP 3b: Beslissing over toekenning steun

De ontvankelijke steunaanvragen worden gerangschikt. De projecten met de laagste verhouding aangevraagde steun ten opzichte van de verwachte energieopbrengst en levensduur, komen eerst aan bod. Maximum twee maanden na sluiting van de call-oproep krijgt u te horen of u ook effectief steun zal krijgen.

STAP 4: Garantie van bankwaarborg stellen

Binnen de 30 dagen na betekening over de steun stelt u een bankwaarborg in voor de steun. Die bedraagt 7,5% van het gevraagde steunbedrag, met een minimum van € 2.000.

STAP 5: Indienstname installatie

18 maanden na de betekening over de steun voor uw PV-installatie dient u die in dienst te nemen. Doet u dat niet? Dan verliest u het recht op steun, gedeeltelijk of volledig. Laattijdige realisaties verliezen het recht op steun gedeeltelijk als ze in het daaropvolgende jaar de installatie in dienst nemen. Wordt de installatie later in dienst genomen, dan vervalt het recht op steun volledig.

STAP 6: Indienen bewijs van indienstname

Het eerste bewijs van indienstname bezorgt u binnen 30 dagen erna.

STAP 7: Indienen aanvraag tot uitbetaling

Ten laatste 6 maanden na indienstname dient u een aanvraag tot volledige uitbetaling van de steun in, met een kopie van de eerste onomkeerbare contractuele verbintenis, aangegaan voor de uitvoering van de subsidieerbare werkzaamheden. Anders ontvangt u geen uitbetaling.

STAP 8: Uitbetaling

Nadat u een bewijs indient over uw operationele installatie, kan uw volledige investeringssteun worden uitbetaald. Algemeen ontvangt u geen uitbetaling later dan 36 maanden na datum van betekening van de beslissing over uw steun.

Overzicht van calls in 2023

Er stonden drie calls op de planning van 2023, waarvan twee reeds zijn afgelopen:

 • Call 1: van 17 april t.e.m. 2 mei
  • Subcall 1: Voor PV-installaties in energiegemeenschappen en PV-installaties op woongebouwen
  • Subcall 2: Voor alle overige PV-installaties
 • Call 2: Van 30 mei t.e.m. 13 juni
  • Subcall 1: Voor drijvende PV-installaties, PV-installaties op marginale gronden en kleine en middelgrote windturbines
  • Subcall2: Voor alle overige PV-installaties
 • Call 3: Van 24 oktober t.e.m. 7 november
  • Subcall 1: Voor PV-installaties in energiegemeenschappen en PV-installaties op woongebouwen

Wil u nog deelnemen aan de laatste call? Begin dan tijdig aan de voorbereiding. De Luminus-experten helpen u hier graag bij.

Hoe kan Luminus u adviseren en ontzorgen?

Onze experten ontzorgen u over het hele proces, van voorbereidende studies en simulaties tot de installatie, en geven u persoonlijk advies. Met de hulp van Luminus bent u zeker van een optimale voorbereiding.

 • We geven u het nodige professionele advies zodat u de meest rendabele keuzes maakt.
 • U bepaalt zelf het steunbedrag waarmee u deelneemt aan de call en u doet zelf de aanvraag, maar met het advies en de ontzorging van Luminus.
 • Wij verduidelijken alle stappen binnen het call-systeem met bijhorende aanleverdatums en documenten.
 • We leggen u de werking uit van het tendering-systeem.
 • We adviseren u over de ideale steunhoogte die wij verwachten.
 • We begeleiden u doorheen de steunaanvraag en behoeden u voor de risico’s doorheen het proces.
fases subsidies zonnepanelen

Let op: om in aanmerking te komen voor steun is het essentieel dat u geen enkele deadline in het proces overschrijdt.

Is een PV-installatie ook zonder call-steunregeling interessant?

U kunt uiteraard ook zonnepanelen plaatsen zonder deze steun aan te vragen. Dan bent u niet onderhevig aan de risico’s en opportuniteitskosten verbonden aan het deelnemen aan een call, zoals:

 • De administratieve verplichtingen en de bijhorende aanleverdatums waarop u documenten moet aanleveren.
 • De wachtperiode van 8 maanden waarin u gratis energie uit productie en injectievergoedingen misloopt.

Vanaf 1 januari 2024 wordt deze subsidieregeling afgeschaft. Ook daarna blijven zonnepanelen een van de meest rendabele energetische investeringen, maar wie die graag wat goedkoper maakt, heeft in oktober de laatste kans om te profiteren van het call-systeem. Luminus staat klaar om u te begeleiden.