Europa maakt elektrisch rijden toegankelijker met een laadpalenverplichting

Elektrische auto’s zijn een gunstige ontwikkeling binnen de Europese Green Deal die ons continent tegen 2050 grotendeels klimaatneutraal moet maken. Maar om de investering rendabel te maken, moeten er voldoende laadpalen beschikbaar zijn. Daarom gaat binnenkort een nieuwe wet van kracht die meer snelladers eist en de betaling voor opladen vereenvoudigt.

Verplichte snelladers om de 60 kilometer

Steeds meer chauffeurs en bedrijven hebben begrepen dat elektrische wagens een grote impact hebben op onze CO₂-voetafdruk. De steeds verbeterende technologie en de fiscale voordelen zorgen ervoor dat ze ondertussen geduchte concurrenten zijn voor brandstofwagens. Maar om het maximum uit de elektrische wagens te halen, moet het laadpalennetwerk groot genoeg zijn.

Momenteel is het verschil tussen de Europese landen nog erg groot. Nederland is de koploper met meer dan 140.000 laadpunten, maar Spanje, Portugal en Italië hinken achterop met elk nog geen 40.000 laadstations. België doet het als klein land vrij goed met zijn bijna 36.000 laadstations, maar het merendeel daarvan bevindt zich in Vlaanderen, terwijl veel automobilisten Wallonië passeren als ze op vakantie gaan richting zuiden – hét moment waarop u wel eens moet bijladen.

Daarom introduceerde het Europees Parlement een wet die de lidstaten verplicht om snelladers te plaatsen op de belangrijkste Europese wegen. Om de 60 kilometer moet er een station komen met verschillende snelladers, die elk een laadvermogen hebben van tenminste 400 kW (op te trekken naar 800 kW tegen 2028). Voor vrachtwagens en bussen moeten er om de 120 km snelladers komen met een vermogen tussen 1.400 en 2.800 kW.

De wet schrijft overigens ook een verplichting voor om elke 200 kilometer een waterstofstation te voorzien op het TEN-T-netwerk. Daarvoor heeft de overheid wat meer tijd: tot 2031. Er is echter nog veel discussie over de waarde van waterstof voor gewone wegvoertuigen.

De Vlaamse motivatie om laadpalen te installeren

Het Vlaams gewest is alvast fan van de nieuwe wetgeving, want die sluit aan bij de reeds gevestigde Vlaamse EV-doelstellingen. Vlaanderen wil het zelfs nog beter doen en heeft de plannen in werking gezet om snelladers te plaatsen om de 25 kilometer op alle snelwegen én grote gewestwegen. Bovendien wordt er momenteel een studie opgezet om de nodige laadinfrastructuur voor zwaar vrachtvervoer te onderzoeken.

6000 laadpalen in Wallonië vanaf 2026 

Het Waals Gewest wil inspelen op toekomstige noden rond elektrische mobiliteit en is daarom van plan om zijn aanbod publieke laadpalen sterk uit te breiden. Er werden meer dan 2000 laadplekken uitgekozen en tegen 2026 komen er 6000 extra laadpunten bij. 

Nu elektrische wagens steeds populairder worden, zal de komende jaren ook de vraag naar laadpalen stijgen. Een stevige uitdaging dus voor de overheid. Er lopen nu al gesprekken tussen het Waals Gewest en de gemeentes om aan die noden te beantwoorden. 

Een transparante prijszetting en betaling

Momenteel worden snelladers vooral gezien als een noodoplossing, omwille van hun hoge laadkosten. De meeste elektrische chauffeurs geven de voorkeur aan laden op het werk of thuis en in geval van een publiek laadpunt kiezen ze sneller voor een standaard laadpaal. Laden aan een snellader kost in extreme gevallen 7 keer zo veel als thuisladen. Lees hier meer over de verschillende soorten laadpalen.

Bovendien geven snelladers niet altijd duidelijk aan hoeveel een laadbeurt kost en kan je er vaak alleen met een specifieke laadpas betalen Daardoor ontdekken EV-bestuurders vaak pas later hoeveel hun laadbeurt effectief gekost heeft.

De nieuwe Europese wet vergroot niet alleen de aanwezigheid van snelladers, maar verplicht de laadstations ook om hun prijzen uit te hangen – net zoals ze dat doen met brandstofprijzen. De actuele prijs per kW moet duidelijk zichtbaar zijn, net als de eventuele bijkomende kost per minuut dat de laadpaal in gebruik is. Daarnaast moeten er meer betaalmogelijkheden zijn: een bankkaart, creditcard of QR-code moeten voldoende zijn om te betalen voor je laadbeurt.

In de praktijk zullen we dat verschil pas merken vanaf 2024, wanneer de wet van kracht gaat. Elke nieuwe snellader die daarna geplaatst wordt, moet aan deze voorwaarden voldoen. Voor de oude snelladers krijgen beheerders tot 2027 de tijd om ze aan te passen aan de Europese criteria.

De laadpalenverplichting en bijhorende prijscommunicatie zijn opnieuw een stap in de richting van duurzame mobiliteit. Dankzij de uitbreiding van de laadinfrastructuur wordt het eenvoudiger om met elektrische voertuigen langere afstanden af te leggen, zowel voor professioneel als voor privégebruik.