Steunmaatregelen om de energiecrisis te verlichten voor bedrijven

De energieprijzen swingen ondertussen de pan uit. De laatste weken bereikten de regeringen een akkoord over de steunmaatregelen voor bedrijven die lijden onder hun energiefacturen. Voor welke hulp komt uw onderneming binnenkort in aanmerking? Lees er alles over in dit artikel.

Omgaan met de energiecrisis

Zowel thuis als op het werk is de energiecrisis duidelijk voelbaar. Ondernemingen betalen momenteel (midden oktober 2022) een gemiddelde elektriciteitsprijs van € 0,75 per kWh en een gemiddelde gasprijs van € 0,19 per kWh. Hoge bedragen die ook een invloed hebben op de dagelijkse werking van de Belgische bedrijven. Hoewel iedereen zijn best doet om te besparen, zijn er toch veel ondernemers die het moeilijk hebben om hun energierekeningen te betalen en dreigen er faillissementen.

Om onze economie een hart onder de riem te steken, ging onze regering in overleg over mogelijke steunmaatregelen voor bedrijven die in financiële moeilijkheden zitten door de hoge energieprijzen. De laatste weken bereikten ze een akkoord en werden de volgende steunmaatregelen bekend gemaakt:

Federale steun voor bedrijven

Sociale steunmaatregelen

 • Bedrijven met personeel die moeite hebben om hun sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen daarvoor uitstel aanvragen. Werkgevers konden al kiezen voor het minnelijke afbetalingsplan, waarbij ze de schulden over een periode van maximaal 24 maanden maandelijks afbetalen. Dit systeem wordt nu uitgebreid en aangepast om tegemoet te komen aan de problemen van de energiecrisis.
 • Energie-intensieve bedrijven kunnen, als dat nodig is, een beroep doen op een flexibeler stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen’. Daarvoor moet u wel aantonen dat uw onderneming aan de definitie van ‘energie-intensief bedrijf’ voldoet.
 • Zelfstandigen die in de problemen komen door hun energiefactuur kunnen rekenen op langere afbetalingsplannen voor sociale bijdragen en de sensibilisering van die voorschotten. En hoewel deze regel nog niet operationeel is, mogen zelfstandigen binnenkort ook een beroep doen op het ‘tijdelijk overbruggingsrecht energie’. Meer informatie volgt nog.

Financiële steunmaatregelen

 • In de loop van november en december worden de accijnzen op gas en elektriciteit verlaagd naar het Europees minimum. Dat geldt voor bedrijven met een gasverbruik tot 50.000 MWh of een elektriciteitsverbruik tot 1.000 MWh.
 • Het verlaagde btw-percentage op gas wordt verlengd. Nog tot eind maart betaalt u slechts 6%.      
 • Bedrijven kunnen uitstel vragen voor de betaling van hun belastingen.
 • Flexibele afbetalingsplannen voor fiscale schulden, die al dienst deden tijdens de coronaperiode, blijven een mogelijke maatregel tijdens de energiecrisis.
 • Denkt u erover om zonnepanelen te plaatsen voor uw onderneming? Dan wordt dat binnenkort nog voordeliger door de herziening van de investeringsaftrek.
 • Het toepassingsgebied van het Belgian Recovery Fund wordt aangepast, zodat niet enkele bedrijven die getroffen zijn door Covid-19, maar ook organisaties die leiden onder de energiecrisis geholpen kunnen worden.
In geval van nood
 
Mocht ons land in zo’n ernstige noodsituatie komen dat bedrijven hun verbruik moeten verminderen of stopzetten, lopen vooral de bedrijven die op het Europese Fluxysnetwerk zitten risico om afgeschakeld te worden. De afschakeling van op het Fluvius-distributienet is (nog) niet opgenomen in het noodplan.
 
De agrovoedingssector zal voorrang krijgen op steunmaatregelen, aangezien de gevolgen van een onderbreking van hun activiteiten kritiek zou zijn.

Gewestelijke steun voor bedrijven

Vlaanderen heeft al enkele concrete steunmaatregelen uitgewerkt voor bedrijven:

 • Energie-intensieve bedrijven en ondernemingen die in 2021 tenminste € 7.500 aan energiekosten betaalden komen in aanmerking voor een financieel steunpakket – al moeten deze organisaties aan strenge voorwaarden voldoen.
 • De overbruggingslening waar bedrijven in tijden van crisis een beroep op kunnen doen, is nu ook beschikbaar voor Vlaamse bedrijven die in financiële moeilijkheden zitten door de energiecrisis. Kmo’s zullen nu tot € 750.000 kunnen lenen. Er wordt bovendien een nieuwe variant uitgewerkt voor grotere organisaties: zij zullen tot € 2 miljoen kunnen lenen.

Ontdek meer over de maatregelen van de Vlaamse regering in dit artikel.

Let op: De Vlaamse regering zet momenteel nog de puntjes op de i. Deze maatregelen zijn momenteel dus nog niet operationeel, maar we houden u op de hoogte wanneer u ervan kan profiteren.

Brussel heeft volgende maatregelen genomen voor bedrijven:

 • Er komt een financieel steunpakket voor bedrijven.
 • Er zijn nieuwe premies voorzien om energie-efficiëntie te stimuleren.

Meer info over de Brusselse steunmaatregelen vind je hier.

Ook Wallonië heeft al enkele concrete steunmaatregelen uitgewerkt voor bedrijven:

 • Ondernemingen die in 2021 tenminste € 7.500 aan energiekosten betaalden, komen in aanmerking voor een financieel steunpakket – al moeten deze organisaties aan strenge voorwaarden voldoen.
 • De overheid zal leningen en waarborgen aanbieden voor de ondernemingen.

Het is wel nog even wachten op sommige van deze maatregelen. In de tussentijd is besparen de boodschap. De goedkoopste energie is immers de energie die u niet verbruikt. Ontdek wat uw bedrijf kan doen om aan de hoge energieprijzen te ontsnappen.

Vertel me meer over energie-efficiëntie