Luminus en de Groep François geven uw toekomst (groene) energie!

Luminus, de referentieproducent en -leverancier van gas en elektriciteit in België, associeert zich met de Groep François, marktleider op de Belgische en Luxemburgse houtmarkt. Samen werken ze aan de installatie van de energiesokkels voor vandaag en morgen. Hun partnerschap is een slimme zet voor het energiebeheer van de toekomst. Tekst en uitleg.

Op weg naar de energietransitie

De switch naar een groener energiebeleid is een veelbesproken onderwerp in onze maatschappij, maar de concretisering ervan is minder evident. De transitie betreffende energieproductie- en consumptiewijzen vormt dan ook een aanzienlijke uitdaging. Hoe kan men overgaan van een productiesysteem dat vooral gebaseerd is op fossiele energiebronnen, naar een systeem dat vertrekt van duurzame energiebronnen?

Stilaan ontstaan er oplossingen, zoals blijkt uit de installatie van zonnepanelen, hydraulische systemen, windmolenvelden en verwarmingsketels op basis van biomassa (pellets,…). Luminus ijvert actief voor deze energietransitie. Het zoeken naar hernieuwbare bronnen van groene energie is één van zijn prioriteiten.

Een duurzaam partnerschap

Luminus heeft besloten een partnerschap te sluiten met de Groep François, die gespecialiseerd is in de duurzame exploitatie van hout over zijn hele context. Deze volledig geïntegreerde bedrijvengroep behaalde het ‘Lokaal Hout’ label (de garantie dat de grondstof afkomstig is van plaatselijke bossen) en de PEFC-certificatie, en is gestructureerd rond drie biosites in België en Luxemburg die bovendien een voorbeeld zijn van de circulaire economie.

Deze veelbelovende projecten ondersteund door Luminus en de Groep François behoren tot de grote uitdagingen voor onze samenleving en haar toekomst.

De Groep François produceert ongeveer 2.500.000 pallets per jaar. Dat gebeurt op basis van planken die verzaagd worden in een ultramoderne unit. De nevenproducten van de zagerij (zaagsel en plaketten) worden verwerkt tot pellets onder het merk BADGER Pellets®, duurzame kwaliteitsbrandstoffen die gebruikt worden ter vervanging van vervuilende en ingevoerde fossiele brandstoffen (gas en stookolie). Om deze te produceren, gebruikt de groep zelf opgewekte groene energie afkomstig uit co- en trigeneratiecentrales (bevoorraad door hout aan het einde van zijn levenscyclus). In deze industrie die resoluut vooruitblikt naar morgen, bestaat geen afval meer.

Maar daar wil de Groep François het niet bij laten. Hij wil nog verder gaan in de opwekking van groene energie. Met Luminus werd een reeks unieke projecten ontwikkeld die allemaal vertrekken vanuit gedeelde waarden.

Een echt ecosysteem

Een van de bestudeerde projecten betreft de transformatie van een braakliggend stuk industrieterrein tot zonnepanelenpark. Dit houdt :

  • De installatie van meer dan 15 MW op ongeveer 20 hectare.
  • De constructie van een windmolen van 2,2 MW die op termijn een kortcircuit van naburige bedrijven kan voeden en aldus de afstand tussen productie en consumptie verkorten.
  • De participatie aan de regulering van het hoogspanningsnet in.
  • Het zoeken naar slimme opslagsystemen met hoge capaciteit om de toegang tot lokale duurzame energie te optimaliseren.
  • De optimalisatie van eigen consumptie door slimme beheersystemen.
  • De plaatsing van oplaadpalen voor elektrische voertuigen in.

Deze veelbelovende projecten die door Luminus en de Groep François ondersteund worden, behoren tot de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen.

De evolutie is begonnen

Om mee te blijven werken aan de weg naar morgen, heeft Luminus besloten om zijn steun te verlenen aan de Belgische Prijs voor Energie en Leefmilieu. Die compenseert initiatieven die bijdragen aan een duurzame toekomst op lokaal, gewestelijk en nationaal niveau. Particulieren, bedrijven, verenigingen, instellingen, kortom iedereen, kan bijdragen aan een betere wereld. Het is nog mogelijk om deel te nemen aan de 13de editie (dossiers kunnen ingediend worden tot 22 april 2018). De bal ligt in uw kamp: de energietransitie staat open voor iedereen.

Meld u aan voor de Belgische Energie- en Milieuprijs.

Voor meer info kunt u contact met ons opnemen: btb@luminus.be – 078 155 232.