Financiële drijfveren voor de energietransitie van uw bedrijf

De globale overschakeling op hernieuwbare energie is noodzakelijk om de effecten van de klimaatverandering te bestrijden. Maar het is ook een manier om uw onderneming te versterken. Welke financiële drijfveren kunnen een aansporing zijn voor de onmiddellijke transformatie van uw bedrijf? Met andere woorden: hoe haalt uw bedrijf commercieel voordeel uit de energietransitie? 

Duurzaam ondernemen trekt investeerders aan

Heel wat banken ondervinden dat klanten hun geld minder graag toevertrouwen aan instellingen die blijven investeren in vervuilende industrieën. 

Banken, maar ook onafhankelijke investeerders, zijn dus continu op zoek naar verantwoorde bedrijven om in te beleggen. Een overschakeling naar hernieuwbare energie betekent voor uw bedrijf een toegangsticket tot een wereld vol potentieel geïnteresseerde investeerders.

Subsidies ondersteunen uw duurzame investeringen

De overheid verplicht bedrijven tot bepaalde maatregelen, dus is het maar logisch dat ze ook steun voorziet. Bekijk deze overzichten voor WalloniëBrussel en Vlaanderen voor alle subsidies en steunmaatregelen rond duurzaam ondernemen.

Andersom geldt dit ook: vervuilende bedrijven gaan in de toekomst meer en meer te maken krijgen met boetes en beperkende maatregelen. Door nu te innoveren, bent u de overheden alvast een stap voor.

Luminus investeert voor u

Als u beslist hebt om zowel uw ecologische voetafdruk als uw energiefactuur te verlagen, geef ons dan een seintje: we kunnen u helpen om de nodige investeringen te financieren.

Luminus kan u helpen om windmolens te bouwen of uw zonnepanelen- of warmtekrachtkoppelingsinstallatie te financieren. Daarbij geniet u van een voordelig uurtarief en kunt u rekenen op een betrouwbare producent.

Luminus ondersteunt ook collectieve participatieprojecten, waarbij uw medewerkers en/of buren mee kunnen investeren in uw zonnepanelen.

Besparen = winst maken

Het is logisch dat energiebesparing gelijkstaat aan geld besparen, en aan het einde van de rit dus ook aan winst maken

Na de terugverdientijd van een warmtekrachtkoppelingzonnepanelen of een windmolen op uw bedrijfsterrein, hebt u geen kosten meer voor de productie van uw eigen energie. Bovendien kan u overschotten doorverkopen of opslaan voor flexibel gebruik (zoals de nachtstand van uw machines). Als u dan ook nog eens uw verbruik optimaliseert dankzij een automatisering van uw verwarming, verkoeling en ventilatie (HVAC) of een optimalisatie van de verlichting, kunt u de kosten tot 40% extra verlagen.

Een bijkomende reden om te investeren in uw eigen energiepark, is uw autonomie. Door zélf energie te produceren, wordt u onafhankelijk van brandstofprijzen en van de energiemarkt, en worden uw prognoses en berekeningen voor de toekomst betrouwbaarder.

Uw personeelsbeleid wordt goedkoper

Als duurzaam bedrijf creëert u jobs, wat door de overheid wordt beloond met kortingen en steunmaatregelen. Bovendien wordt u ook een aantrekkelijke werkgever. Talent ziet in u een duurzame werkgever en een gezonde werkomgeving. U zal minder tijd en geld besteden aan het invullen van vacatures.

Meer consumenten vinden hun weg naar uw services

Groene investeringen zijn een manier om uw imago te verbeteren en te behouden. Tevredenheidsenquêtes tonen aan dat consumenten vandaag geneigd zijn om meer geld te spenderen aan producten en diensten van duurzame bedrijven. We kunnen met zekerheid stellen dat deze trend niet meer zal verdwijnen. Die groeiende vraag naar groene producten en toegevoegde waarde maakt de weg vrij voor uw bedrijf om een nieuw klantensegment aan te boren en hogere winst te maken.

Innoveren = winnen

Een totale omschakeling in de energieproductie en het verbruik van uw onderneming dwingt u tot denkoefeningen over uw processen en tot een evaluatie van uw huidige werking. Door de conclusies uit die analyses om te zetten in een nieuwe businessstrategie, boort u mogelijk onontgonnen markten aan en bent u klaar voor de nieuwe realiteit die er onvermijdelijk aankomt. 

De uitkomst van nú slim innoveren en investeren, is een meer kostenefficiënte manier van produceren, en een financieel stabiele toekomt voor uw bedrijf.

Met Luminus zet u de stap naar een winstgevend en CO2-neutraal bedrijf.