Is uw bedrijf klaar voor de energietransitie?

Als onderneming volstaat het vandaag niet langer om enkel bezig te zijn met ‘profit’. Ook de ecologische en sociale  uitdagingen van morgen verdienen uw aandacht. Wat zijn die uitdagingen op de energiemarkt? Hoe kan u zich daar als bedrijf op voorbereiden?

1. Transitie naar duurzame energie

Lange tijd leken duurzaamheid en ondernemerschap gezien als onverzoenbare tegenpolen. Maar de laatste jaren is een duidelijke kentering ingezet. Steeds meer ondernemingen schakelen over naar hernieuwbare energie. Internationale giganten als Google, Apple en zelfs Walmart hebben zich zelfs al geëngageerd om op termijn volledig over te schakelen op groene energie.

Overschakelen naar duurzame energie is niet alleen maatschappelijk verantwoord, het is ook verstandig vanuit een bedrijfseconomisch standpunt. Eindverbruikers en zelfs sollicitanten hechten bij de keuze voor een bedrijf steeds vaker belang aan een groen imago.

Hernieuwbare energie wordt bovendien dankzij technologische innovaties almaar goedkoper en maakt bedrijven minder afhankelijk van de volatiele oliemarkt. De Belgische overheid heeft zich bovendien geëngageerd om tegen 2020 20% van alle energie uit hernieuwbare bronnen te halen. De regelgeving op dit vlak zal dus in toenemende mate verstrengen.

Groene stroom

Als bedrijf kan u op verschillende manieren inzetten op hernieuwbare energie. Allereerst kan u bijvoorbeeld overstappen op een leveringscontract met garantie op 100% groene stroom. U bent dan zeker dat alle elektriciteit die u verbruikt, gedekt wordt door hernieuwbare energiebronnen. Op die manier hoeft u geen technische aanpassingen of investeringen te doen en bouwt u toch mee aan een duurzame toekomst.

Autoproductie

Daarnaast kan u er natuurlijk ook voor kiezen om zelf hernieuwbare stroom te produceren, bijvoorbeeld door een windmolen te installeren op uw bedrijfsterrein of zonnepanelen te plaatsen op de daken van uw gebouwen. Het voordeel van zulke visibele ingrepen is dat ze uw imago een positieve boost geven én dat u er aanzienlijk mee kan besparen.

De initiële investeringen betalen zich op de lange duur immers terug doordat u geen of minder energie moet aankopen. En zodra de investering helemaal is afgeschreven, steekt u de volledige besparing op zak.

2. Hogere energie-efficiëntie

De meest duurzame en de goedkoopste energie is en blijft de energie die u niet verbruikt. Belgische bedrijven verbruiken nog altijd veel meer energie per bbp-eenheid dan de ondernemingen in onze buurlanden. En ons land hinkt eveneens duidelijk achterop wat de energie-efficiëntie van bedrijfsgebouwen betreft. Als bedrijf is daarom het zowel vanuit maatschappelijk als economisch standpunt belangrijk om na te gaan of uw bedrijf minder kan verbruiken.

Building Automation

Wist u bijvoorbeeld dat verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC) in vele gevallen verantwoordelijk zijn voor bijna twee derde van het energieverbruik in bedrijfsgebouwen? Dat kan eenvoudig gereduceerd worden met 30% door te investeren in een intelligent automatiserings- en controlesysteem voor deze HVAC-installaties.

Relighting

Ook verlichting neemt vaak een grote en onnodige hap uit het energiebudget van ondernemingen. Bij een ‘relighting’ van uw bedrijfsgebouw wordt uw volledige verlichtingsinstallatie aangepast op basis van een doorgedreven analyse. Experts bekijken hoe u optimaal gebruik kan maken van het aanwezige zonlicht, waar u het best timers en bewegingssensoren installeert en hoe u armaturen en lampen kan vervangen door modernere systemen.

Resultaat: een fikse besparing op uw verbruik én meer comfort voor uw medewerkers.

3. Een evenwichtige energiebalans

Elia moest in het verleden meermaals waarschuwen voor een mogelijke blackout als gevolg van het uitvallen of stilleggen van kernreactoren. In tegenstelling tot klassieke en kerncentrales zijn hernieuwbare energiebronnen erg afhankelijk van externe factoren (hoeveelheid zonne-uren, windkracht, …). Een van de grootste uitdagingen voor de toekomst is dan ook het bewaren van een evenwichtige energiebalans.

Flexibiliteit

Zelf energie produceren en besparen op uw verbruik als bedrijf zijn stappen in de goede richting, maar ondernemingen zullen ook moeten investeren in een flexibeler energiebeleid. Dat betekent minder verbruiken op momenten dat de energieproductie laag is of de vraag groot is, en meer verbruiken op momenten dat de energieproductie hoog ligt of de vraag kleiner is. Als u zelf energie produceert, kan u een aanzienlijk financieel voordeel doen door elektriciteit te injecteren in het net op piekmomenten.

Reactieve energie

Machines, verlichting en andere elektrische apparaten verbruiken in elk bedrijf onnodige, reactieve energie. Op die manier belasten bedrijven op piekmomenten onnodig het distributienetwerk, en daarvoor rekenen de netbeheerders een boete aan. Door bijvoorbeeld te investeren in condensatorbatterijen kan u uw reactief verbruik inperken en deze boetes vermijden.

Wil u uw bedrijf voorbereiden op de energie-uitdagingen van morgen? Contacteer ons via ons online contactformulier (grote bedrijven) of mail ons op kmo@luminus.be (kmo’s).