Vanaf 2026 is enkel de elektrische bedrijfswagen nog fiscaal aftrekbaar!

Er staat flink wat te gebeuren op het vlak van mobiliteit. Vanaf 2026 genieten wellicht enkel nieuwe elektrische bedrijfswagens nog van 100% aftrekbaarheid. Dat heeft de ministerraad beslist. Hoe haalbaar is dat? En begint u er best nu al aan? Dat achterhaalt u allemaal in dit artikel.

Het aantal elektrische wagens op de Belgische wegen stijgt maand na maand. Onder andere door de huidige fiscale voordelen. Uit cijfers van Febiac blijkt dat het aantal elektrische bedrijfswagens in 2018 slechts 1,06 % bedroeg. In het eerste trimester van 2021 was dat percentage vervijfvoudigd tot 5,5 %. 

Tegen 2026 wil minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) dat álle nieuwe bedrijfswagens broeikasgasvrij zijn. Het plan? De fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens met een CO2-uitstoot sterk reduceren met als doel om deze uiteindelijk te beperken tot 0%. 

Concreet: 100% elektrische wagens blijven 100% fiscaal aftrekbaar. Het maakt niet uit of u de wagen aankoopt, huurt of leaset, zolang dit maar voor 1 januari 2027 is gebeurd. De aftrekbaarheid blijft bovendien ook gelden voor aanverwante kosten zoals uw verzekering, onderhoud, enzovoort. De installatiekost voor uw laadpaal en de elektriciteitskost voor het opladen van uw bedrijfswagen zijn ook 100% fiscaal aftrekbaar. 

De aankoop, huur of lease van een 100% elektrisch voertuig blijft na 1 januari 2027 ook nog steeds veel voordeliger dan een alternatief met brandstofmotor. De aftrekbaarheid zal vanaf dan wel dalen afhankelijk van het moment van aankoop, lease of huur.

Stap voor stap

De aftrekbaarheid van bedrijfswagens met een traditionele brandstofmotor die vandaag geldt, blijft gelden voor bedrijfswagens die u aankoopt, leaset of huurt voor 1 juli 2023. Sinds 1 januari 2023 is de maximale aftrekbaarheid van diesel- of benzinekosten al beperkt tot maximaal 50% voor vanaf dan aangekochte, gehuurde of geleasede hybride wagens. De bedrijfswagens die nadien worden aangekocht, gehuurd of geleased (tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025) bevinden zich in een uitdoofscenario waarbij de aftrekbaarheid op termijn zal worden beperkt tot 0% (zie verder). Tot slot zal de fiscale aftrekbaarheid van de kosten m.b.t. aankopen, leasing- of huurcontracten van bedrijfswagens met een CO2-uitstoot die plaatsvinden vanaf 1 januari 2026 nihil zijn.

Wellicht zit u met heel wat vragen. We zetten vaak gestelde vragen én antwoorden graag voor u op een rijtje! 

Moet ik nu al aan de vergroening van mijn wagenpark denken?

Ja, best wel. De fiscale voordelen en premies voor de aanschaf van elektrische bedrijfswagens worden over de jaren heen afgebouwd, dus u bent er beter snel bij. Bovendien tikt ook de klimaatklok gestaag verder, waardoor een snelle overstap op hernieuwbare energiebronnen steeds belangrijker wordt. Wie mee voorbereid wil zijn op de toekomst kiest daarom best voor EV.

Wat met elektrische wagens vanaf 1 januari 2026?

De aftrekbaarheid van de kosten m.b.t. een elektrische bedrijfswagen aangekocht, gehuurd of geleased in 2026 zal in principe levenslang 100% blijven. Vanaf 1 januari 2027 zal de aftrekbaarheid stelselmatig dalen tot 67,5%. Om te weten van welke aftrekbaarheid u geniet, geldt het jaar waarin de aankoop, lease of huur plaatsvindt: 

Aankoop, lease of huur vanaf 1 januari 2026          100%

Aankoop, lease of huur vanaf 1 januari 2027           95%

Aankoop, lease of huur vanaf 1 januari 2028           90%

Aankoop, lease of huur vanaf 1 januari 2029           82,5%

Aankoop, lease of huur vanaf 1 januari 2030           75%

Aankoop, lease of huur vanaf 1 januari 2031            67,5%

Hoe zit het nu eigenlijk met de belasting op verkeerstelling (BIV) bij de inschrijving van mijn wagen?

In Vlaanderen krijgt u een vrijstelling als u een 100% elektrische wagen koopt. In Wallonië en Brussel betaalt u het minimumtarief van 61,50 euro.

Hoe zit het nu eigenlijk met de verkeersbelasting?

In Vlaanderen krijgt u een vrijstelling als u met een 100% elektrische wagen rijdt. In Wallonië en Brussel betaalt u het minimumtarief van 83,95 euro per jaar.

Wat als ik vanaf 1 januari 2026 toch nog een bedrijfswagen met een diesel- of benzinemotor aankoop? 

Dat kan. Maar dat voertuig is dan niet meer fiscaal aftrekbaar. Daarnaast zullen er op het voordeel van een bedrijfswagen met CO2-uitstoot vanaf dan normale sociale bijdragen verschuldigd zijn. 

En hoe zit het dan met het Voordeel Alle Aard (VAA)? 

Het Voordeel Alle Aard wordt bepaald door de CO2-coëfficiënt, leeftijdscoëfficiënt en de cataloguswaarde van uw wagen. Deze methodiek blijft ongewijzigd. De uitkomst van de berekening van het VAA kan evenwel nooit lager zijn dan het minimum. Dat bedraagt 1.540 euro per jaar (2023). Investeert u in een niet-elektrische wagen? Dan ligt het VAA al snel 15 tot 30% hoger in vergelijking met het VAA van een elektrisch voertuig met dezelfde cataloguswaarde. Dit is te wijten aan het feit dat de CO2-coëfficiënt lager ligt (4% minimum voor elektrische voertuigen) in vergelijking met deze van voertuigen met een traditionele brandstofmotor.

Op heden is de cataloguswaarde van een elektrische wagen meestal hoger, waardoor het VAA mogelijk in dezelfde lijn of hoger ligt dan het VAA voor een voertuig met een traditionele brandstofmotor. Aangezien verwacht wordt dat de cataloguswaarde van elektrische wagens stelselmatig zal afnemen, zal het VAA in de toekomst evenwel gunstig evolueren voor de gebruikers van een elektrisch voertuig.

Kan ik de btw nog altijd terugvorderen?

De btw-regeling van elektrische voertuigen wijkt niet af van deze van voertuigen met een traditionele brandstofmotor. De aftrekbaarheid wordt bepaald aan de hand van een van de drie methodes (keuze belastingplichtige), met een absoluut maximum van 50% aftrek.

Methode 1: aftrekbaarheid a rato van het werkelijk beroepsgebruik (rittenadministratie).

Methode 2: aftrekbaarheid op basis van een semi-forfaitaire methode waarbij het percentage privégebruik wordt bepaald volgens deze formule:

% privé = [(afstand woon-werk x 2 x 200 + 6000) / totaal aantal gereden km’s] x 100

Methode 3: Aftrekbaarheid op basis van een algemeen forfait van 35%. Als deze methode wordt gekozen ligt deze vast tot 31 december van het derde jaar volgend op het jaar van de keuze (in principe van toepassing op het gehele wagenpark).

Zijn automotivebedrijven ook klaar voor deze transitie?

Nagenoeg elk merk springt mee op de kar van elektrificatie. Verschillende merken claimen dat ze weldra van elk model een hybride- of 100% elektrische versie zullen afleveren. Goed om te weten: bedrijfswagens maken in totaal meer dan de helft van alle verkochte nieuwe wagens in België uit. 

Kost een elektrische wagen veel meer dan een diesel- of benzinewagen?

De aankoopprijs ligt vaak wat hoger, maar in de nabije toekomst neemt het verschil waarschijnlijk verder af door de wijzigende focus van autoconstructeurs. Toch moeten we verder kijken dan de investering op zich. De hogere fiscale aftrekbaarheid van een 100% elektrisch voertuig kan er namelijk voor zorgen dat de total cost of ownership (TCO) lager ligt dan die van een in aanschaf goedkopere bedrijfswagen met een traditionele brandstofmotor.

Zal er voldoende laadinfrastructuur zijn tegen 2026?

Dat is natuurlijk ook een belangrijke vraag. Het aantal openbare laadpalen stijgt gestaag, maar een heuse inhaalbeweging zal nodig zijn. Datzelfde geldt voor de laadpalen bij bedrijven en particulieren. Om het aantal installaties een boost te geven, geniet u tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 van een verhoogde kostenaftrek (200% of 150%, afhankelijk van de investeringsdatum) als u een slimme laadpaal installeert die ook toegankelijk is voor derden. Daarnaast bieden sommige lokale overheden zoals steden, gemeenten en gewesten onder bepaalde voorwaarden ook een premie of subsidie aan.

Lees ook: Elektrische bedrijfswagen: oplaadgids voor u en uw personeel.

Hoe zit het eigenlijk met plug-inhybrides en wagens op CNG?

Op 1 januari 2023 zakte de fiscale aftrekbaarheid van de diesel- en benzinekosten m.b.t. plug-inhybride wagens die zijn gekocht, gehuurd of geleased vanaf deze datum tot 50%. Verder zitten voertuigen met een CO2-uitstoot aangekocht, gehuurd of geleased vanaf 1 juli 2023 sowieso in het uitdoofscenario, waardoor de fiscale aftrekbaarheid op termijn wordt beperkt tot maximaal 75% in 2025. Vervolgens daalt dit in 2026 tot maximaal 50% en in 2027 tot maximaal 25%. De fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens in het uitdoofscenario is vanaf 2028 beperkt tot 0%.

Heeft u nog vragen? Luminus e-Mobility voorziet laadoplossingen op maat van uw bedrijf. Lees er hier alles over!