Drie efficiënte strategieën om het energieverbruik van uw gebouwen te verminderen

Drie vierde van alle Europese gebouwen is niet energie-efficiënt. Belgische commerciële gebouwen verbruiken nog eens 20 procent meer dan het Europese gemiddelde. Tijd dus voor een koersverandering richting meer energie-efficiëntie! Maar hoe zorgt u ervoor dat uw gebouw en alle installaties optimaal blijven presteren met minder energie? In dit artikel belichten we drie soorten projecten.

Wilt u energie besparen, de CO2-uitstoot van uw gebouw verminderen en uw groene imago bijspijkeren? Dan zijn er drie mogelijke manieren om te werk te gaan:

  1. U voert uw optimalisaties door in verschillende projecten.
  2. U optimaliseert de energie-efficiëntie van uw gebouw(en) met een globaal building energy efficiency-project.
  3. U plant al uw mogelijke aanpassingen in een energieprestatiecontract (EPC).

Energie-efficiëntie? Volgens de Europese Commissie slaat energie-efficiëntie op de verhouding tussen een dienst, product of prestatie (output) en de energie die daarvoor nodig is (input).

Wil u weten welke optimalisaties energiebesparend voor u kunnen zijn? Doe inspiratie op in onze gratis whitepaper om minder en beter te verbruiken

1. Kiezen voor afzonderlijke projecten? Enkel als uw gebouw slechts één tekort heeft.

Bent u er zeker van dat er maar één energieverliespost is in uw gebouw (bijvoorbeeld een niet-geïsoleerde spouwmuur)? Dan is het mogelijk om uw optimalisatiewerken gericht aan te pakken.

Een praktisch voorbeeld: relighting

Verlichting vertegenwoordigt 44% van het stroomverbruik in kantoorgebouwen, 35 tot 45% in commerciële gebouwen en 30% op industriële sites. Volgens berekeningen van het Light & Lighting Laboratory van de KU Leuven kan men tot 50% op de energiefactuur besparen door de verlichting aan te pakken.

De meest impactvolle veranderingen betreffen verlichtingssystemen van meer dan 10 jaar oud met gloeilampen of slecht verdeelde intensiteitsniveaus. Door te kiezen voor aangepaste technologie en materialen zoals leds en bewegingssensoren verdienen zogenaamde relightingprojecten zichzelf terug op een looptijd van 18 tot 36 maanden.

Dat was ook het geval in het Syntra-opleidingscentrum in Hasselt: na de interventie van Luminus is de verlichting er veel kwalitatiever en is de factuur significant gedaald.

Deze aanpak is niet aanbevolen als er meerdere energieverliesposten zijn. Want vaak zullen de verschillende optimalisaties dan niet ideaal op elkaar afgestemd zijn (met complicaties of systeemefficiëntieverliezen tot gevolg) en kan er nuttige projectinformatie verloren gaan.

Tip: gaat u voor deze optie of voor optie 2 (zie hieronder)?
Zorg er dan voor dat uw nieuwe systemen ook regelmatig het juiste onderhoud krijgen.

2. Globaal project mikt op maximale synergie

Kiest u voor één project? Dan wordt uw hele gebouw geanalyseerd. Op basis van die analyse stelt de expert een pakket oplossingen voor, die samen de beste synergie-effecten en maximale energieprestaties behalen. En dat tegen de laagst mogelijke kostprijs. 

Casevoorbeeld: het RenoWatt-project in de provincie Luik

14 schoolgebouwen in de provincie Luik konden genieten van RenoWatt, het renovatiemechanisme van de Waalse regering. Dit ambitieuze project, dat door Luminus Business werd gecoördineerd, was met de isolatie van 10.000 m2 daken en 5.000 m2 gevels en het vervangen van 8.000 m2 ramen gericht op onderhoud en energieprestatie.

Dit zou moeten leiden tot een energiebesparing tot 30%, ofwel bijna 300.000 euro besparingen per jaar voor de provincie. Net zoals in andere gebouwen werden de isolatiewerken in de Ecole Polytechnique van Huy aangevuld met andere ingrepen: optimalisering van de verlichting, installatie van zonnepanelen, renovatie van de stookruimte …

Deze geïntegreerde aanpak leidde tot meer dan 50% energiebesparing inzake primaire energie, en dat vanaf het eerste jaar na de werken!

Houd rekening met de volgorde van uw optimalisaties
Stel: de verwarmingsketel van uw kantoorgebouw is aan vervanging toe en de spouwmuur is niet geïsoleerd.

Let dan op de volgorde van de aanpassingen: eerst de isolatie, dan de ketel. Want vervangt u eerst de ketel? Dan heeft die een te grote capaciteit eenmaal uw pand geïsoleerd is.

Het resultaat? De ketel zal niet optimaal worden gebruikt en zal te veel energie verbruiken.

3. Energieprestatiecontract (EPC) garandeert dat u bespaart

Een EPC is een contract met een bedrijf dat gespecialiseerd is in energieoptimalisaties, zoals Luminus. Het garandeert u dat uw installaties deskundig beheerd en geanalyseerd worden tijdens de volledige contractduur – meestal tussen 10 en 15 jaar. Bovendien weet u zeker dat uw installaties zorgen voor het gewenste comfortniveau en de vooropgestelde energiebesparing. Een risicoloze onderneming, want:

  • Haalt het energiedienstenbedrijf de prestatiegaranties niet? Dan betaalt het u een vergoeding terug.
  • Uw investeringen leiden tot onmiddellijke energiebesparing.

Wanneer u een EPC aangaat, bent u niet alleen zeker van een verminderd energieverbruik en een verlaagde CO2-uitstoot, maar kan u ook rekenen op een echte resultaatsgarantie.

Casevoorbeeld: 260.000 euro jaarlijkse besparingen voor de Anderlechtse Haard

In 2015 sloot de Anderlechtse Haard, een openbaar vastgoedbedrijf, een EPC-contract met Luminus Solutions voor de renovatie van 2.632 appartementen in 45 verschillende gebouwen in Anderlecht. Het verwarmingssysteem werd gerenoveerd: er werden 31 ketels geplaatst, bovenop 7 zonnepaneelsystemen en 17 WKK’s.

Een investering van in totaal 6 miljoen euro die volledig door Luminus Solutions werd gefinancierd. Dankzij deze verbeteringen en de optimalisering van de energieprestatie van de gebouwen werd het stroomverbruik in de gemeenschappelijke delen van de gebouwen gehalveerd.

Door de verwarmingskosten te drukken kunnen de Anderlechtse Haard en de huurders meer dan 260.000 euro per jaar besparen.

Een EPC bij Luminus volgt dit renovatieplan in 5 stappen:

  1. Onze experts inventariseren de energiestromen.
  2. We voeren een technische studie uit en stellen gepaste oplossingen voor. We ontwikkelen een programma op maat van de energieprestaties van uw bedrijfsgebouwen. U krijgt van ons een volledig voorstel, compleet met renovatieschema, onderhoudsplan, monitoringplan en indien nodig ook een voorstel voor financiering.
  3. Luminus Solutions coördineert alle installatiewerkzaamheden en neemt de volledige verantwoordelijkheid, zoals vastgelegd in het energieprestatiecontract.
  4. Wij onderhouden achteraf alle installaties en streven naar voortdurende verbetering.
  5. Luminus garandeert ook de monitoring van de prestaties en het toezicht op de besparingen.

Ontdek de all-inoplossingen van Luminus Building Solutions en optimaliseer uw energieverbruik!

Conclusie: één project biedt meer houvast

Over het algemeen kiest u best voor één globaal building energy efficiency-project of voor een EPC. Alleen zo bent u zeker van een optimale synergie tussen alle verschillende verbeteringswerken.

Hoeveel energie kan uw gebouw besparen? Download onze whitepaper en lees het stappenplan

Naar de whitepaper