4 misverstanden over groene stroom

Gelooft u net als ons dat moderne bedrijven hun steentje bijdragen aan een meer duurzame toekomst? Dan kunt u bij Luminus kiezen voor een #BeGreen.pro-contract. Zo bent u zeker van 100% groene stroom die volledig afkomstig is van Belgische, hernieuwbare energiebronnen. Over groene stroom bestaan nog heel wat misverstanden. Wij helpen ze graag uit de wereld!

1. Iedereen krijgt toch dezelfde stroom?

“De stroom die bij mij uit het stopcontact komt is toch dezelfde als die bij mijn buurman. Hoe kan ik dan 100% groene stroom hebben en hij niet?” Het is een terechte vraag, die we vaak krijgen.

We kunnen inderdaad geen andere stroom leveren aan het bedrijf naast u dan aan uw onderneming. Maar we garanderen wel dat het totale stroomverbruik van alle #BeGreen-klanten steeds voor de volle 100 procent gedekt is door milieuvriendelijke, Belgische stroomproductie. Hoe meer klanten overstappen naar #BeGreen, hoe meer wij kunnen investeren in lokale windmolenparken en waterkrachtcentrales.

2. Groene stroom is duurder dan ‘klassieke’ stroom

Uw elektriciteitsfactuur wordt slechts in beperkte mate – ongeveer voor een derde – bepaald door de prijs van de stroom. Het grootste gedeelte bestaat uit heffingen en taksen van de overheid en de netbeheerders. Door technologische innovaties daalt de kost van groene stroomproductie bovendien jaar na jaar. En om de klimaatdoelstellingen van ons land te halen, ondersteunt de overheid de productie van milieuvriendelijke energie.

Kiezen voor groene stroom betekent dus zeker niet dat uw elektriciteitsfactuur stijgt. De kost van uw energieverbruik is vooral afhankelijk van de tariefformule die u kiest. Gaat u bijvoorbeeld voor een vast of een flexibel tarief? Meer informatie over al onze formules vindt u hier.

Kiezen voor groene stroom betekent zeker niet dat uw elektriciteitsfactuur stijgt.

3. Groene stroom is beter voor het milieu maar niet voor mijn bedrijf

Als moderne ondernemer wilt u best uw steentje bijdragen aan het milieu, maar wilt u natuurlijk ook dat dit uw bedrijf ten goede komt. Door over te schakelen op 100% groene stroom slaat u twee vliegen in één klap. Zowel consumenten als sollicitanten geven immers aan steeds meer belang te hechten aan het groene imago van het bedrijf waarvoor ze kiezen.

Kiest u als bedrijf voor een #BeGreen-contract, dan krijgt u van ons een logo dat u kan gebruiken in alle communicatie naar uw klanten en werknemers. Bovendien kan de overstap naar 100% groene energie u ook helpen bij het behalen van internationaal erkende certificaten die uw groene imago nog versterken.

4. Groene stroom wordt grotendeels ingevoerd vanuit het buitenland

Veel energiespelers kopen hun groene stroom inderdaad aan vanuit het buitenland. Bij Luminus geloven we echter rotsvast in lokale productie. Zo investeerden we de voorbije twee jaar liefst 195 miljoen euro in de verdere uitbouw van ons windmolenpark en onze waterkrachtcentrales. En jaar na jaar voeren we onze investeringen op. Nu al is ruim 15 procent van onze stroomproductie afkomstig uit hernieuwbare energie. Dat maakt van Luminus proportioneel de meest groene energieproducent van alle grote spelers in België.

Dankzij die lokale investeringen kunnen we aan alle #BeGreen-klanten garanderen dat hun stroomverbruik gedekt is door groene stroom die volledig in België geproduceerd werd.

Meer informatie over ons #BeGreen-tarief?

Het #BeGreen-contract is een tariefformule voor residentiële en KMO-klanten. Voor grote ondernemingen maken we graag een groene offerte op maat. Interesse? Neem contact op met uw Key Account Manager of mail naar btb@luminus.be