Als bedrijf zonnepanelen leggen: wat zijn de voorwaarden en de voordelen?

Overweegt u als bedrijf de installatie van zonnepanelen, maar weet u niet zeker of u in aanmerking komt? Twijfelt u of een fotovoltaïsche installatie wel een verstandige investering is voor uw onderneming? Wij zetten graag de belangrijkste voorwaarden en voordelen van zonnepanelen op een rijtje voor u!

 De belangrijkste voordelen 

1. Zekerheid en onafhankelijkheid

Met een PV-installatie produceert u uw eigen stroom, op basis van een onuitputtelijke en gratis energiebron: de zon. Gezien de hoge energieprijzen haalt u hier nog meer voordeel uit. Vandaag hebben zonnepanelen een levensgarantie van 25 jaar, maar in de meeste gevallen gaan ze veel langer mee, tot wel 35 jaar. Al die jaren bent u zeker van een gegarandeerde hoeveelheid elektriciteit voor eigen verbruik tegen een vaste prijs (met name de initiële investerings- en jaarlijkse onderhoudskosten). U bent dus onafhankelijker van alle mogelijke prijsschommelingen op de energiemarkt en niet onderworpen aan distributienettarieven.

2. Gegarandeerde return on investment

Met zonnepanelen valoriseert u delen van uw patrimonium die anders niets zouden opbrengen: daken, carports of ongebruikte delen van uw bedrijfsterreinen. De fiscale en financiële voordelen voor particulieren zijn door de overheid dan wel fors ingeperkt, voor bedrijven geldt dat in veel mindere mate:

  • U geniet een investeringsaftrek van 20,5% voor uw investering. Dat fiscale regime ondergaat in 2025 trouwens grote veranderingen om groene investeringen nog toegankelijker te maken.*
  • Brussel  Wallonië: U heeft recht op groenestroomcertificaten voor de elektriciteit die u opwekt met uw zonnepanelen. Op hoeveel certificaten u recht hebt en hoeveel die waard zijn, hangt af van het gewest waar uw bedrijf gevestigd is.
  • Op momenten dat u meer energie produceert dan u verbruikt, verkoopt u die extra elektriciteit via injectie op het openbaar net. De terugverdientijd van uw investeringen is afhankelijk van uw installatie en vestigingsplaats, maar zonnepanelen hebben zichzelf gemiddeld na 5 tot 10 jaar volledig terugbetaald. Lang voordat ze vervangen moeten worden dus. Vanaf dat moment produceert u gratis uw eigen elektriciteit. Uw return on investment is met andere woorden ruimschoots gegarandeerd.

*Vanaf 2025 worden zonnepanelen nog voordeliger voor bedrijven. Dankzij een groter belastingvoordeel voor investeringen in hernieuwbare energie zal u tot 30% van uw installatie fiscaal kunnen aftrekken. Ook investeringen in efficiënt en zuinig energieverbruik, elektrische mobiliteit en groene technologie (bv. energiemonitoringsoftware) vallen onder dit voordeel. Bovendien krijgt de aftrek voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling en in ­octrooien een nieuwe naam. Als ’technologieaftrek’ gelden er vaste percentages (in plaats van aanpassing aan de inflatie): 13,5% voor de eenmalige investeringsaftrek en 20,5% bij spreiding over verschillende jaren.

 3. Groen imago

Zonnepanelen stoten op geen enkele manier CO2 of andere schadelijke stoffen uit, en de zon is een onuitputtelijke energiebron. Dat maakt van zonne-energie een van de meest duurzame energievormen. Wel worden voor de productie en het transport van de zonnepanelen vaak fossiele brandstoffen gebruikt. De huidige zonnepanelen hebben echter in minder dan 2 jaar meer energie geproduceerd dan ze in de rest van hun levenscyclus nodig hebben. Wie zonnepanelen installeert, draagt dus zonder meer bij aan een schoner klimaat en beter milieu.

Internationaal onderzoek wijst bovendien uit dat zowel consumenten als sollicitanten steeds meer belang hechten aan het duurzame imago van een bedrijf. Door zonnepanelen te installeren maakt u uw groene engagement zeer concreet zichtbaar.

De belangrijkste voorwaarden 

1. Voldoende plaats

Om in Vlaanderen als bedrijf in aanmerking te komen voor steun, moet het geïnstalleerd vermogen van uw PV-installatie groter zijn dan 25 kWp. In Brussel en Wallonië is dit net iets anders. In Wallonië kan u al steun verkrijgen voor installaties groter dan 10 kWp en in Brussel is er geen beperking. Dit betekent dat u minstens over 40 m² en 150 m² dakruimte moet beschikken om subsidies te krijgen in respectievelijk Wallonië en Vlaanderen.

Ter illustratie: voor een middelgrote bedrijfsinstallatie van 250 kWp – goed voor een jaarlijkse stroomproductie van zo’n 230 MWh – hebt u afhankelijk van de dakconstructie 1000 m2 (hellend dak) tot 1600 m2 (plat dak) beschikbare ruimte nodig.

Zonnepanelen kunnen ook geïnstalleerd worden op de grond. Voor een gelijkaardige installatie hebt u in dat geval ongeveer 1100 m2 vrije ruimte nodig.

2. Juiste ligging

Hoeveel stroom uw zonnepanelen produceren is onder meer afhankelijk van de lichtinval. Idealiter heeft u een hellend dak georiënteerd richting het zuiden, zuidoosten of zuidwesten.

Voor de installatie van zonnepanelen op een plat dak of op grond is dit van minder belang. Op een plat dak worden zonnepanelen vaak geplaatst in een oost-west-formatie zodat ze de hele dag zonlicht vangen. Op de grond kan u zelfs werken met een trackersysteem zodat uw zonnepanelen de stand van de zon volgen. Dat verhoogt aanzienlijk het rendement (tot liefst 35%).

In alle gevallen moet u rekening houden met de slagschaduw van nabijgelegen gebouwen en de zonnepanelen zelf. De ideale inplanting van zonnepanelen is dan ook een bijzonder precies werk, dat u best altijd aan specialisten overlaat.

3. Bouwvergunning

Wanneer u zonnepanelen legt op uw dak, heeft u in principe geen bouwvergunning nodig. Op een hellend dak moeten de panelen wel in zelfde hellingsgraad als de rest van het dak liggen. Voor platte daken mogen de zonnepanelen maximaal 1 meter uitsteken boven de dakrand.

U moet wel een bouwvergunning aanvragen wanneer u zonnepanelen op andere delen van uw terrein wil plaatsen, zoals op carport of op de grond. Ook voor beschermde gebouwen zijn er bijzondere regels.

Voor alle zekerheid neemt u best altijd op voorhand contact op met de stedenbouwkundige dienst van uw stad of gemeente.

4. Stabiliteit

Uw dak moet uiteraard het extra gewicht van de zonnepanelen en alle bevestigingsmateriaal kunnen dragen. De manier waarop de panelen bevestigd worden, is afhankelijk van de dakconstructie. Maar om de veiligheid te garanderen, worden zonnepanelen altijd zo geïnstalleerd dat ze stormen met windsnelheden tot 130 km per uur kunnen doorstaan. Reken er dus op dat u dak minstens 25 kg/m2 moet kunnen dragen. Een stabiliteitsstudie van het dak is overigens verplicht. Net zoals de keuring van uw elektriciteitsinstallatie door uw netbeheerder.

Wil u zonnepanelen plaatsen op de grond, dan heeft u een verhard oppervlak nodig.

Hebt u interesse in zonnepanelen voor uw bedrijf?