Zonnepanelen installeren als bedrijf? Ontdek hoe Luminus u kan helpen!

U overweegt de installatie van zonnepanelen voor uw bedrijf? Ontdek wat Luminus voor u kan betekenen!

Luminus werkt voor de installatie en het onderhoud van fotovoltaïsche installaties samen met zijn dochterbedrijven Insaver en Dauvister, bedrijven die hun expertise inzake zonne-energie ruimschoots bewezen hebben. Dankzij die samenwerking kunnen we u een totaalpakket aan services bieden.

Ontdek in het artikel hieronder hoe Luminus u kan helpen in 3 stappen of bekijk het webinar voor een 360°-beeld over zonnepaneleninstallaties voor bedrijven.

1. Voorbereiding en installatie van de zonnepanelen

Vooraleer u kan genieten van de voordelen van zonnepanelen, moet er heel wat gebeuren. Samen met u onderzoeken we eerst en vooral wat uw concrete behoeften zijn. We bekijken welke installatie het meest geschikt is voor uw situatie en maken een haalbaarheidsstudie op.

  • Is het dak van uw bedrijf nog niet klaar voor zonnepanelen? Dan helpen onze dochterbedrijven u graag bij de renovatie van uw dak.

In een tweede fase werken we samen met u een uitgebreid financieel plan uit, we bekijken welke financieringsmogelijkheden het voordeligst voor u zijn en berekenen uw precieze terugverdientijd en ‘return on investment’.

Vervolgens doorlopen we samen met u het technische ontwerptraject en tekenen we alles uit. We nemen de volledige installatie en indienststelling op ons, net zoals de aansluiting op en energie-injectie in uw bestaande installaties en op het stroomnet.

2. Financiering van de investering

Dat de installatie van zonnepanelen financieel een interessante investering is, staat buiten kijf. Maar misschien investeert u uw beschikbare middelen liever in de corebusiness van uw bedrijf. In dat geval nemen wij de investering graag op ons.

We werken dan samen een huurconstructie of een vasteprijsformule uit, waarbij wij worden vergoed door uw huurgelden of prijs/MWh en de groenestroomcertificaten (enkel van toepassing in Brussel en Wallonië) van de installatie. De huur of vaste prijs per MWh wordt zo berekend dat de totale kost van uw energieverbruik daalt. Bovendien bieden we u ook een voordelig contract aan voor de levering van uw restverbruik en/of de aankoop van eventuele energie-overschotten.

Daarnaast is er in Vlaanderen nog het call-systeem, waarbij u uw zonnepanelenproject kan inschrijven om mee te dingen naar overheidssteun. Ontdek er meer over in dit artikel.

In Wallonië blijft het systeem van de groenestroomcertificaten gelden, maar zal de KECO-coëfficiënt voor alle nieuwe installaties in 2023 nul bedragen. Volgens de Waalse energieregulator SPW moeten alle huidige zonnepaneleninstallaties de beoogde 7% investeringsreturn kunnen behalen zonder bijkomende subsidies. Als de elektriciteitsprijzen in de komende jaren opnieuw zouden dalen, kan de KECO-coëfficiënt wel opnieuw stijgen.

3. Onderhoud van de PV-installatie

Om een optimale werking en rendement van uw zonnepanelen te verzekeren, is een jaarlijkse onderhoudsbeurt noodzakelijk. Ook dat neemt Luminus graag op zich gedurende de volledige levenscyclus van uw installatie:

  • Uw zonnepanelen nakijken en schoonmaken
  • Controleren of de panelen nog stevig verankerd zijn
  • Het onderhoud van alle omvormers
  • Tests, controles en onderhoud van alle veiligheidssystemen (zoals de netonkoppelingskast)
  • Nazicht van alle verbindingen en verzekeringen
  • Oplevering van een volledige risico-analyse
  • Realtime monitoring van op afstand, om problemen zo snel mogelijk te detecteren

Overtuigd van de voordelen van zonnepanelen voor uw onderneming? Luminus helpt u graag.