Investeren in windenergie voor uw bedrijf: wat zijn de voordelen?

Bedrijven hebben tegenwoordig steeds meer interesse om te investeren in een windturbine. Het is dan ook een belegging die snel rendeert. Hieronder volgt een kort overzicht van de vele voordelen van dit type groene energie voor uw bedrijf. 

Een windturbine op uw eigen terrein?

Een heleboel grote bedrijven hebben reeds de stap gezet en lieten in de buurt van hun kantoren een eigen windturbine installeren. Het principe is eenvoudig: de energie rechtstreeks verbruiken op de plaats waar ze wordt geproduceerd.

Een aanzienlijk lagere elektriciteitsfactuur

De installatie van een windturbine heeft een allesbehalve verwaarloosbare impact, vooral als u erin slaagt om volledig in uw eigen verbruik te voorzien. U produceert namelijk niet alleen zelf de energie die u verbruikt, u hoeft ook geen distributiekosten voor het netwerk en andere heffingen meer te betalen. Vergeet niet dat de elektriciteitsprijs fluctueert. Investeren in uw eigen groene energie bespaart u die verhogingen op de markt.

U mag ervan uitgaan dat een windturbine met een vermogen van 50 kW tot 65 000 kWh kan opwekken. Dat komt overeen met de gemiddelde hoeveelheid stroom die een supermarkt van zo’n 200 m² elk jaar nodig heeft. Het is dus een zeer krachtig systeem in verhouding tot de ruimte die nodig is voor de installatie. Als u meer produceert dan u verbruikt, hebt u bovendien de mogelijkheid om uw overschot terug te verkopen op de energiemarkt.

Duurzame inspanningen voor een CO2-neutrale toekomst

In tegenstelling tot wat sommige critici beweren, is windenergie wel degelijk een efficiënte manier om de klimaatopwarming tegen te gaan. Het is immers een volledig groene vorm van hernieuwbare energie waarvoor geen enkele brandstof nodig is. Er worden dus geen broeikasgassen uitgestoten en er wordt geen giftig of radioactief afval geproduceerd.

Een krachtig communicatiemiddel

De installatie van een windturbine op het terrein van uw onderneming zorgt ook voor een zekere zichtbaarheid: u zet er uw inspanningen voor duurzame ontwikkeling mee in de kijker. Zo kunt u uw groene imago versterken bij zowel uw klanten als uw medewerkers, uw leveranciers en uw potentiële partners.

Wenst u meer informatie over de investering in windenergie en de mogelijkheden voor uw bedrijf? Meer details vindt u op deze pagina.