Het capaciteitstarief voor bedrijven: zo worden uw netwerkkosten vanaf 2023 berekend

De netwerkkosten van bedrijven worden op een nieuwe wijze berekend, en dit vanaf 1 januari 2023. Het nieuwe systeem baseert zich dan hoofdzakelijk op de netcapaciteit die gebruikt wordt. Aan de prijs van de energie zelf verandert er niets.

Welke impact heeft het capaciteitstarief voor uw bedrijf?

Het nieuwe capaciteitstarief heeft enkel invloed op het netwerktarief dat u als bedrijf betaalt. Dat wil zeggen: de kosten voor het elektriciteitstransport, de aanleg, de exploitatie en het onderhoud van het elektriciteitsnet. Die betaalt u via uw leverancier aan de distributienetbeheerder.

Nieuwe berekening van het nettarief

Vandaag wordt het nettarief deels berekend op basis van het verbruik (kWh) en deels op vermogen of capaciteit (kW). Vanaf januari wordt de volledige kost enkel gebaseerd op uw piekverbruik. De toeslagen in de nettarieven worden net als de prijs van de energie en de belastingen onveranderd op het verbruik gebaseerd. Met andere woorden: het capaciteitstarief heeft dus slechts invloed op één enkele component van de factuur. 

Waarom schakelen we over op het capaciteitstarief?

  • Transport en verwarming richten zich steeds meer tot elektriciteit als vervanging van vervuilende energiebronnen. Deze elektrificatie leidt tot een intensiever gebruik van het elektriciteitsnet.
  • Daaruit volgt dat er voor de energietransitie sowieso meer investeringen in het net nodig zullen zijn. Om die investeringen onder controle te houden zet de VREG in op een meer efficiënt gebruik van het netwerk. Zo hoeft u niet op te draaien voor de investeringen die vermeden kunnen worden en kan u zelf ook uw kosten managen.
  • De kost van het net wordt vooral bepaald door de capaciteit waarover  elke klant wenst te beschikken. Hoe meer vermogen, hoe meer koper (of aluminium) in het net nodig is. Daardoor wordt vermogen/capaciteit de drager voor het bepalen van de netkost. 

Hoe wordt het capaciteitstarief berekend?

Voor de berekening van het capaciteitstarief zijn 3 aspecten van belang:

  • Het toegangsvermogen: U bepaalt vooraf  op basis van het afnameprofiel van uw bedrijf het vermogen waarvan u verwacht dat u het niet zal overschrijden 
  • De maandelijkse piek: de hoogst gemeten kwartierpiek van de factureringsmaand
  • Het overschrijdingstarief: een boete indien uw maandelijkse piek toch hoger ligt dan het door u ingestelde toegangsvermogen 

Wil u zeker zijn dat u als bedrijf zo weinig mogelijk betaalt? Neem dan de tijd om het juiste toegangsvermogen te bepalen en vlak de verbruikspieken af door het gebruik zo veel mogelijk te spreiden.

Vergeet ook niet om via mijn.fluvius.be het toegangsvermogen van uw bedrijf aan te geven. Als u dat niet doet, dan gebruikt Fluvius uw hoogste piekverbruik van de laatste 12 maanden, wat minder voordelig kan zijn.

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Voor ondernemingen varieert de impact van het capaciteitstarief van bedrijf tot bedrijf. Algemeen geldt: hoe minder variatie in het verbruik, hoe kleiner de impact van het capaciteitstarief op de elektriciteitsrekening van uw bedrijf. Indien u toch een zeer accidenteel afnameprofiel heeft, kan dit leiden tot hogere netkosten als voorheen. Er is wel een maximumtarief ingesteld om te hoge netkosten te vermijden, maar er kan ook naar oplossingen worden gezocht.  

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?

Over het capaciteitstarief krijgt u de komende maanden nog heel wat nieuwe informatie. Via het MyFluvius-portaal kan u zelf het standaard toegangsvermogen aanpassen dat wordt voorgesteld op basis van uw verbruik. Het is dus een realistisch uitgangspunt, maar het kan makkelijk worden aangepast als u dat wenst. 

Het belangrijkste is dat u het toegangsvermogen – standaard of aangepast – niet overschrijdt, om boetes te vermijden. Check zeker ook de website van Fluvius voor meer informatie over het capaciteitstarief voor bedrijven!