Is energiedelen zo voordelig als het klinkt?

Als bedrijven minder afhankelijk willen zijn van het energienet, dan is zelf energie produceren de beste oplossing. Sommige bedrijven produceren zelfs meer energie met hun zonnepanelen dan ze zelf kunnen verbruiken. In dat geval kan energiedelen een goede, kostenbesparende optie zijn – al klinkt het vaak voordeliger dan het in de praktijk is. Luminus legt het u uit.

Een oplossing voor uw energieoverschotten

Zonnepanelen zijn de meest toegankelijke manier om zelf energie te produceren. En met de juiste installatie hoeft uw bedrijf op zonnige dagen zelfs helemaal niets van het elektriciteitsnet af te nemen. Dat is handig, tenzij uw zonnepanelen consistent meer energie produceren dan uw bedrijfsgebouw kan verbruiken. Dan heeft u drie opties:

1. Een terugleveringscontract

Bij overproductie van uw zonnepanelen kan u de extra stroom terugleveren aan het net en hiervoor een injectievergoeding ontvangen. Dus wanneer uw panelen overproduceren wordt u daar automatisch voor gecompenseerd. Die vergoeding schommelt mee met de energieprijzen van dat moment.

2. Een thuisbatterij voor uw onderneming

Met een thuisbatterij slaat u energieoverschotten op om ze later te gebruiken. Zo geniet uw bedrijf ook van gratis stroom wanneer de zon zich achter de wolken verschuilt.

3. Energiedelen

U kan uw energieoverschotten ook rechtstreeks delen met andere gebouwen, zoals buren of uw andere bedrijfssites. Hierdoor kunnen zij rechtstreeks profiteren van de energie die uw gebouw niet verbruikt. Een handige oplossing voor wie de investering in een thuisbatterij niet ziet zitten.

De stroom die u doorgeeft, blijft een kwartier ter beschikking van de ontvanger. Verbruikt die uw energie niet binnen het kwartier, dan ontvangt uw bedrijf er alsnog een terugleveringsvergoeding voor.

Wat zijn de voorwaarden voor energiedelen?

Energiedelen kan pas wanneer u en de partij waar u energie mee deelt voldoen aan enkele voorwaarden. Zo moet het gebouw waarmee u energie deelt geregistreerd zijn bij Fluvius. Beide partijen moeten beschikken over een digitale meter met meetregime 3, die de energieproductie en het verbruik per kwartier kan meten. Voor de aanvraag van dat meetniveau moet u bij uw energieleverancier zijn.

Toen het systeem van energiedelen werd opgestart in juli 2022 moesten alle deelnemers bij dezelfde energieleverancier zijn aangesloten. Die regel geldt ondertussen niet meer, maar let op: niet alle energieleveranciers ondersteunen energiedelen. Luminusklanten kunnen alvast op hun twee oren slapen, want bij ons kan energiedelen wel.

Energiedelen moet steeds gemeld worden bij de energieleverancier en bij de netbeheerder.

De voor- en nadelen van energiedelen

Voordelen

Als uw bedrijf energie deelt, maakt u optimaal gebruik van alle zonnestroom die u opwekt en voorkomt u energieverlies. Dit zorgt voor een verhoogde energie-efficiëntie. Maar er zijn nog meer voordelen. Denk bijvoorbeeld aan een betere energievalorisatie. Als de injectietarieven lager staan dan de energieprijzen hebt u namelijk meer aan uw opgewekte elektriciteit door ze te delen, dan wanneer u ze terug op het net zet. Bovendien biedt energiedelen de mogelijkheid om een bijdrage te vragen aan de ontvanger, die groter is dan wat u als injectievergoeding zou ontvangen.

Nadelen

Hoewel er geen concrete nadelen zijn aan het energiedelen zelf, is het vaak toch minder voordelig dan gedacht. Soms kan het zelfs geld kosten in plaats van opleveren. Energiedelen is bijvoorbeeld alleen mogelijk op zonnige momenten, want enkel dan heeft u overschotten. Maar juist op die momenten liggen de elektriciteitsprijzen over het algemeen lager door het grotere aanbod zonne-energie. Hierdoor is de besparing misschien niet zo groot als gehoopt. Liggen de injectievergoedingen hoger dan de afnameprijzen? Dan is energiedelen per definitie verlieslatend.

Bovendien brengt energiedelen wel wat kosten met zich mee die u niet meteen zou verwachten:

  • Uw bedrijf betaalt nog steeds netkosten en taksen voor het gebruik van het net om de overschotten te vervoeren naar zijn energiepartners.
  • Energiedelen heeft een invloed op uw contractformule. Afhankelijk van uw contract kan het zijn dat uw energieleverancier dus bepaalde kosten moet doorrekenen. Ook de hoeveelheid manueel werk die het bijhouden van de kwartierprijzen vraagt, zorgt voor extra kosten. Vraag die praktische zaken dus goed na bij uw energieleverancier.

Let op: Om energie te kunnen delen, moet u op het moment dat uw panelen energie opwekken (op zonnige dagen) ook zelf verbruiken. Pas wanneer deze momenten regelmatig voorkomen, en de gedeelde volumes dus groot genoeg zijn, kan er financieel voordeel zijn.

Begin dus altijd met een grondig onderzoek

Kortom, energiedelen is vooral voordelig wanneer de injectievergoeding, die uw bedrijf zou ontvangen om zijn energieoverschotten terug op het net te zetten, lager is dan de prijs die u zou betalen om energie van het net af te halen.

  • Beschikt uw onderneming over een vast tarief? Dan is die vergelijking makkelijk te maken.
  • Beschikt uw onderneming over een variabel tarief? Dan is het moeilijker om het verschil exact te voorspellen. De Belpex geeft u wel een indicatie.

Om voordelig uit te komen, moet dit verschil in prijs, vermenigvuldigd met de gedeelde volumes, groter zijn dan de kosten die verbonden zijn aan energiedelen. Om onnodige kosten te vermijden, kan u wachten tot uw energiecontract bijna ten einde loopt. Dan brengt u het energiedelen meteen in rekening wanneer u een nieuw contract afsluit voor uw organisatie.

Ga dus altijd goed na welke financiële impact energiedelen precies heeft. Maar hoe dan ook blijft eigen energie produceren de redder in nood voor bedrijven met een hoge energierekening.