De PV-verplichting voor bedrijven: waarom zijn zonnepanelen verplicht voor grootverbruikers?

Groene energie wint steeds meer aan populariteit. Zelf energie opwekken is namelijk een van de beste manieren om te ontsnappen aan de hoge energieprijzen, ook voor bedrijven. Toch laten nog veel grootverbruikers deze kans onbenut. Daarom introduceert de Vlaamse regering een nieuwe zonnepanelenverplichting voor bedrijven en overheidsgebouwen. Valt uw onderneming daar ook onder?

Zonnepanelen verplicht voor grootverbruikers vanaf 2025

Grootverbruikers die jaarlijks 1 gigawattuur (1 GWh of 1000 MWh) of meer elektriciteit verbruiken, zullen vanaf juli 2025 verplicht zijn om zonnepanelen te installeren. De verplichting geldt voor een verbruik van 1 GWh of meer per bedrijfssite, of meer precies per aansluitingspunt, niet voor het totale verbruik van uw bedrijf. Dat besliste het Vlaams Parlement op 23 november 2022. Er is bij deze gebouwen namelijk nog heel wat lege dakruimte over voor zonnepanelen. Zo wil de regering vermijden dat kostbaar zonnepotentieel verloren gaat.

  • Om het goede voorbeeld te geven, geldt de verplichting ook voor publieke organisaties. Momenteel moeten overheidsgebouwen met een jaarverbruik van 250 MWh of meer investeren in zonne-energie. Vanaf 2030 wordt de verplichting voor overheidsgebouwen verruimd naar gebouwen verbonden met een EAN-afnamepunt waar vanaf 2026 een afname van meer dan 100 MWh/j geregistreerd wordt.

Hoe ziet de PV-verplichting eruit?

Door de nieuwe regelgeving zullen naar schatting 1.300 publieke gebouwen en 2.500 bedrijfsgebouwen stappen moeten zetten naar zonne-energie. Hoort uw onderneming bij deze groep grootverbruikers en hebt u al zonnepanelen? Ga dan even na wat het vermogen van uw installatie is. Het kan zijn dat u daar nog panelen aan moet toevoegen om aan het decreet te voldoen. Daarvoor hebt u tijd tot 30 juni 2025 – al is de kans groot dat uw installatie door de jaren heen verder uitgebreid zal moeten worden.

De overstap wordt als volgt georganiseerd:

  • Vanaf 30 juli 2025 moet de installatie tenminste 12,5 Wp per vierkante meter dakoppervlakte voorzien.
  • Vanaf 1 januari 2030 moet de installatie tenminste 18,75 Wp per vierkante meter dakoppervlakte voorzien.
  • Vanaf 1 januari 2035 moet de installatie tenminste 25 Wp per vierkante meter dakoppervlakte voorzien.

Bij Luminus helpen wij u graag de stap te zetten naar groene energie. Heeft uw onderneming bijvoorbeeld niet de middelen om een grote zonnepaneleninstallatie aan te kopen? Neem dan eens een kijkje bij onze financieringsmogelijkheden.

Europa breidt de zonnepanelenverplichting uit

Ook de Europese Unie gaat over tot actie om zonne-energie een stevige boost te geven. Met deze nieuwe verplichtingen zullen ook de Waalse en Brusselse gebouwen een tandje bij moeten steken. Ons land heeft tot eind 2025 de tijd om de Europese eisen om te zetten in een werkbare regelgeving voor elk gewest.

Met het oog op de deadline van 2050 hoopt de EU het traject naar een klimaatneutraal Europa stevig te versnellen. De lidstaten moeten zonnepanelen voorzien volgens een stappenplan, dat de gebouwen opdeelt op basis van functie en grootte:

GebouwtypeBruikbare oppervlakteZonnepanelendeadline
Nieuwe openbare en niet-residentiële gebouwenGroter dan 250 m²31/12/2026
Bestaande openbare gebouwenGroter dan 2.000 m²31/12/2027
Bestaande niet residentiële gebouwen, (bij renovatie of technische installatie)Groter dan 500 m²31/12/2027
Bestaande openbare gebouwenGroter dan 750 m²31/12/2028
Nieuwe residentiële gebouwen31/12/2029
Nieuwe overdekte parkeerterreinen naast gebouwen31/12/2029
Bestaande openbare gebouwenGroter dan 250 m²31/12/2030

Houd dus goed in de gaten wanneer uw organisatie best uitkijkt naar nieuwe zonnepanelen.

De voordelen van zonnepanelen voor bedrijven

De reden voor deze zogenaamde PV-verplichting is tweeledig:

  • Enerzijds wil de Vlaamse regering onze afhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen zoals Russisch aardgas verkleinen, om tekorten en verdere prijsstijgingen te voorkomen.
  • Anderzijds is het een stap die de energietransitie aanzienlijk zal versnellen.

En daarnaast is investeren in zonnepanelen ook een rendabele keuze die onze regering graag stimuleert. De investeringskost daalt en de elektriciteitsprijzen stijgen. Vlaanderen voorzag al allerlei financiële aanmoedigingen, maar om nu ook de achterblijvende grootverbruikers over de streep te trekken, gaat de regering resoluut voor een verplichting.

Overtuigd van de voordelen van zonnepanelen voor uw bedrijf? Luminus helpt u de juiste installatie uitdokteren, die voordelig is voor uw bedrijf én beantwoordt aan de nieuwe verplichting.