Daarom loont het om te investeren in windenergie

Investeren in grote, hernieuwbare energieprojecten? En delen in de opbrengsten? Dat kan bijvoorbeeld via de coöperatieve vennootschap Lumiwind. U promoot op deze manier niet alleen een lokaal en duurzaam energielandschap in België, het kan u ook een mooi rendement opleveren.

Luminus zet fors in op hernieuwbare energie. Omdat we er heel hard in geloven. Als grootste producent van Belgische windenergie op het land met 213 Belgische windturbines zitten we in de kopgroep van de groene-energierace.

Omdat we alle Belgen willen overtuigen om hetzelfde te doen, hebben we de coöperatieve vennootschap Lumiwind opgericht. Daarmee investeren we in windparken zonder ervoor te lenen bij financiële instellingen. In plaats daarvan doen we een beroep op de participatie van burgers en bedrijven. Enkele mooie voorbeelden van onze eerdere succesvolle coöperatie zijn de windparken in Eeklo, Geel (Laakdal), Lierneux en Héron.

Participeer mee via Lumiwind

Op zoek naar een investering die rendeert? Lumiwind investeert weldra in windparken in onder andere Turnhout en Fernelmont (bij Namen). Het doel? Burgers en bedrijven verenigen om samen een actieve bijdrage te leveren aan een CO2-neutrale omgeving.

Bovendien biedt uw investering in deze coöperatieve vennootschap een perspectief op een bruto-rendement tot 4%.

De opbrengst is erg stabiel: uw rendement als aandeelhouder is immers niet afhankelijk van de productie maar van de capaciteit.

Hoe werkt het?

Investeer gedurende minimum vijf jaar met uw vennootschap in Lumiwind. U beslist zelf voor welk bedrag met een maximum van 10.000 euro per kapitaalronde. Met het geld van de verschillende vennoten koopt Lumiwind een deel van de rechten op de opbrengsten, zoals onder meer de opgewekte energie en de groenestroomcertificaten aan. Lumiwind verkoopt dan de opgewekte energie alsook de groenestroomcertificaten en de “garanties van oorsprong” aan Luminus door, wat een mogelijk rendement voor alle vennoten genereert.

Wat zijn de voordelen van Lumiwind?

Er zijn heel wat voordelen. Ten eerste is er natuurlijk het rendement: uw brutorendement kan oplopen tot zo’n 4 procent per jaar.

Maar er zijn nog heel wat andere troeven:

  • Duurzaam. U belegt voor 100% in de ontwikkeling van windenergie en andere vormen van duurzame energie.
  • Op maat: U investeert een bedrag naar keuze tot 10.000 euro (maximum 400 aandelen van telkens 25 euro).
  • Financieel interessant. Uw bruto-rendement is variabel maar is veel hoger dan bij een klassieke spaarrekening.
  • Weinig risico. Uw rendement hangt samen met de productiecapaciteit, niet met de effectieve productie.
  • Gemoedsrust. U kunt na 5 jaar en mits de voorafgaande goedkeuring van het bestuursorgaan uw aandelen overdragen. Na 5 jaar kunt u dan ook uit de vennootschap uittreden tegen de aankoopwaarde of de boekwaarde (indien de boekwaarde van het eigen vermogen per aandeel lager is dan de aankoopwaarde ervan).

Een goed geïnformeerd belegger is er twee waard 

Een coöperatieve organisatie als Lumiwind is aan strenge regels gebonden. Alle informatie is transparant en je kunt alles makkelijk controleren. Daarom hebben we hieronder een aantal informatiebronnen rond de coöperatie gezet, ook over de mogelijke risico’s. Je downloadt al deze informatie makkelijk.  

Informatienota

Statuten

Wil je meer weten over Lumiwind? Op deze webpagina vind je alle details en kun je desgewenst meteen intekenen.

Wilt u een Luminus windturbine op uw site installeren?

Bent u eigenaar van een bedrijfsterrein? Dan is het erg interessant om uw eigen groene stroom te produceren door middel van een Luminus windturbine op uw site. U bespaart er flink wat geld mee op uw energiefactuur en u versterkt uw imago. Een ongebruikte oppervlakte van 20 x 20 meter is voldoende. Wij beheren het project en helpen met de haalbaarheidsstudie, de vergunningen, de installatie en het onderhoud. U koopt vervolgens groene stroom tegen groothandelsprijs en u betaalt geen belasting of distributiebijdrage.

Ook interessant voor uw medewerkers

Minder CO2, een beter klimaat en duurzame energie zijn een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen staan we altijd sterker. Lumiwind is een coöperatie die uw medewerkers kan laten investeren in de windturbine op uw locatie. Zo winnen uw bedrijf, uw medewerkers én het klimaat.

Colas Belgium zet samen met Luminus in op windenergie

Colas Belgium, gespecialiseerd in wegenbouw, vertrouwde de installatie van een windturbine op zijn site in Feluy (Henegouwen) toe aan Luminus. Deze productiefaciliteit maakt bitumineuze coatings die worden gebruikt om asfalt te maken. Sinds januari 2019 staat er een windturbine met een capaciteit van 2,2 MW die jaarlijks 7.000.000 kWh stroom genereert. Op die manier voorziet de industriële site nu zelf in een groot deel van zijn stroombehoeften.

“De windturbine is nu een jaar geleden aangesloten. Ik denk dat zo’n 50 à 60% van ons totale elektriciteitsverbruik zal worden gedekt”, zegt directeur Christian Jacques, verantwoordelijk voor de apparatuur bij Colas Belgium. “We proberen een maximum van deze energie te verbruiken op onze site, zodat we zo weinig mogelijk op het netwerk moeten aankopen.”

Toen Colas Belgium samen met Luminus koos voor een hernieuwbare energiebron, was de keuze voor een windturbine vanzelfsprekend. “We hebben ook zonne-energie bekeken, maar de site was beter geschikt voor windenergie”, legt Christian Jacques uit. “Voor zonnepanelen hadden we geen vlak terrein of daken beschikbaar. De windturbine was beter aangepast aan onze situatie, zowel wat betreft de technische mogelijkheden als wat betreft de benodigde kracht ter plaatse.”

Een win-winaanpak voor Colas Belgium

Voor Colas Belgium is de operatie des te interessanter, omdat de onderneming geen cent hoefde voor te schieten in het kader van de financiering van het project. “In dit project was het Luminus die investeerde”, bevestigt de directeur. “Wij stelden enkel ons terrein ter beschikking van Luminus, die deze windturbine met eigen middelen heeft gebouwd.”

“In ruil voor het beschikbaar stellen van onze site betaalt Luminus ons een jaarlijkse huur. Dat bedrag komt overeen met een deel van de financiële besparingen die wij realiseren. Door van Luminus de elektriciteit te kopen die door de windturbine wordt geproduceerd, vermijden we ook extra netwerkkosten.”

Voor Colas Belgium is de ervaring dus in alle opzichten positief, zowel op korte als op lange termijn. “Voor ons is deze aanpak echt win-win. Het draagt bij tot ons imago op vlak van duurzaamheid én we besparen aanzienlijk”, vat Christian Jacques samen. “De hele operatie werd bijzonder goed gepland door Luminus. Ze hebben voor alles gezorgd en waren tegelijk toegankelijk, beschikbaar, constructief en proactief.”

Wenst u meer informatie over de investering in windenergie en de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem dan contact op via btb@luminus.be

Wenst u meer informatie over de investering in windenergie en de mogelijkheden voor uw bedrijf?

Contacteer Luminus