Dankzij deze fiscale steun ligt elektrische mobiliteit binnen handbereik

Of u nu koopt of leaset, wanneer u als bedrijfsleider kiest voor een elektrisch wagenpark, geniet u van verschillende fiscale voordelen. Ook de installatie van laadpalen bij de werknemers thuis of op uw bedrijfsterrein is financieel voordelig. De federale regering wil tegen 2026 alle nieuwe bedrijfswagens CO2-neutraal maken. Nu is dus het moment om de overstap naar een 100% elektrisch wagenpark te maken.

Let op: Het zero-emissiebeleid is geen fan van plug-in hybrides. Die fiscale voordelen worden tussen 2023 en 2028 alleen maar afgebouwd, tot er niets meer van overblijft. 100% elektrische bedrijfswagens blijven wel van verschillende voordelen genieten.

Elektrische bedrijfswagens zijn 100% fiscaal aftrekbaar

Als bedrijf of vennootschap geniet u van een 100% fiscale aftrekbaarheid van het aankoop- of leasebedrag voor volledig elektrische bedrijfswagens – tenminste tot en met 2026, daarna bouwt het aftrekpercentage elk jaar een beetje af.

Die aftrekbaarheid geldt trouwens ook voor verwante kosten zoals onderhoud, verzekeringen, enzovoort, als u de wagen voor 1 januari 2027 aankoopt, huurt of leaset.

Daarnaast zijn ook de installatiekosten van laadpalen en de aankoop- of leasekosten van (elektrische) bedrijfsfietsen – inclusief speedpedelecs – 100% aftrekbaar. De elektriciteitskosten voor het verbruik van een elektrische bedrijfswagen zijn ook voor 100% fiscaal aftrekbaar.

Wie in emissievrije vrachtwagens en aangepaste laad-/tankinfrastructuur investeert, kan voor de aankoop en installatie daarvan ook gebruikmaken van een éénmalige verhoogde investeringsaftrek, die 42% bedraagt voor investeringen in 2023 (aanslagjaar 2024).

Ondernemingen wiens boekjaar afsluit voor 31 december 2024 (aanslagjaar 2024) kunnen vanaf 1 januari 2024 dan weer genieten van een investeringsaftrek van 36,5%.
Voor investeringen in 2024 (aanslagjaar 2025) wordt een tarief van 31,5% verwacht.

Hou de fiscale voordelen van elektrisch vervoer in de gaten via de website van de Vlaamse overheid.

Tot 150% fiscale aftrekbaarheid voor publieke laadstations

Om de ambitieuze doelstelling van 2026 te halen, moet onze overheid een inhaalbeweging maken. Daarom rekenen ondernemingen die investeren in publiek toegankelijke laadstations op een verhoogde kostenaftrek. Die bedroeg tot 31 maart 2023 200% en bedraagt 150% voor investeringen tot eind augustus 2024. Ten laatste op 31 augustus moet het laadstation operationeel en publiek toegankelijk zijn.

Om te genieten van de verhoogde kostenaftrek moet de laadpaal wel aan enkele voorwaarden voldoen:

  • De laadpaal moet vrij toegankelijk zijn voor derden.
  • Enkel nieuw geplaatste, vaste laadpalen komen in aanmerking voor de steun (dus geen laadkabels).
  • Het moet gaan om een slimme laadpaal die zijn gebruikers kan informeren over zijn werkelijke oplaadcapaciteit en -status.
  • De laadpaal moet over een periode van minstens vijf jaar afgeschreven worden.

Let op: De verhoogde kostenaftrek is niet cumuleerbaar met de investeringsaftrek. Als uw geplande installatie voor beide in aanmerking komt, gaat u dus best even na welke regeling het meest voordelig is.

Registratieplicht voor laadpalen

Plaatst u een nieuwe laadpaal of brengt u significante wijzigingen aan? Dan bent u verplicht om dat te melden bij uw netbeheerder.

  • De laadpalen die op een bedrijfsterrein worden geplaatst, moeten door de werkgever worden aangemeld.
  • De laadpalen die bij werknemers thuis worden geïnstalleerd, moeten door de werknemer worden aangemeld

In Vlaanderen geldt de meldplicht enkel voor nieuwe laadpalen met een vermogen van tenminste 5 kVa. In Wallonië moet u alle laadpalen vanaf 3,7 KW aangeven, ook als u die voor deze regelgeving installeerde. Registreer uw laadpaal in Vlaanderen bij Fluvius, in Brussel bij Sibelga en in Wallonië bij Ores, Resa, AIEG, AIESH of REW.

Geen of minder BIV en verkeersbelasting

In Vlaanderen betaalt u geen Belasting op Inverkeerstelling (BIV) bij de aankoop van een 100% elektrische auto. In Wallonië en Brussel betaalt u het minimumtarief (taxe de mise en circulation).

Ook bent u met een 100% elektrische wagen in Vlaanderen volledig vrijgesteld van verkeersbelasting. In Brussel en Wallonië betaalt u opnieuw het minimumbedrag (taxe de circulation).

  • Voor bestelwagens betaalt u in België sowieso geen BIV, elektrisch of niet. Voor de verkeersbelasting is er wel een verschil. Voor een 100% elektrische bestelwagen betaalt u geen verkeersbelasting in Vlaanderen. In Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hangt die belasting af van de maximaal toegestane massa variërend van € 38,64 tot € 148,76.

Vanaf 2025 wordt de investeringsaftrek grondig hervormd. Bedrijven zullen kunnen genieten van een belastingvoordeel voor investeringen in koolstofemissievrije vervoersmiddelen (o.a. bestelwagens en vrachtwagens op waterstof).

Deze nieuwe aftrek geeft zelfstandigen en kmo’s de mogelijkheid om investeringen tot 40% fiscaal af te trekken, grote vennootschappen zullen kunnen genieten van een lager tarief (30%). Ook investeringen in efficiënt en zuinig energieverbruik, hernieuwbare energie en groene technologie (bv. energiemonitoringsoftware) vallen onder dit voordeel.

Lager Voordeel van Alle Aard (VAA) op elektrische auto’s

Het Voordeel van Alle Aard (VAA) voor elektrische bedrijfswagens die privé gebruikt worden, valt vrijwel altijd lager uit dan voor een gelijkaardig voertuig met een traditionele brandstofmotor, omdat dat wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot van de wagen. Hoe werkt dat?

De referentie-CO2-uitstoot en de CO2-coëfficiënt zijn twee belangrijke factoren in de berekening van het VAA, die beiden jaarlijks opnieuw worden vastgelegd.

De CO2-coëfficiënt loopt samen met de uitstoot van uw wagen: ligt die hoger dan de referentieuitstoot, dan verhoogt ook uw CO2-coëfficiënt en het bedrag dat u betaalt, en vice versa voor een lagere uitstoot.

De referentie-CO2-uitstoot ligt in 2024 opnieuw lager dan het jaar voordien: 65 g/km voor dieselauto’s (i.p.v. 67 g/km in 2023) en 78 g/km voor wagens met benzine-, LPG- of aardgasmotoren (i.p.v. 82 g/km in 2023). Aangezien daardoor de CO2-coëfficiënt van de meeste bedrijfswagens hoger ligt, zullen de eigenaars van een niet CO2-neutrale bedrijfswagen meer VAA aangerekend worden.

De elektrische wagen ontsnapt eraan

Terwijl de rekening voor traditionele wagens nog hoger wordt, blijft de elektrische wagen gespaard van die extra kosten. Omdat de CO2-uitstoot van een 100% elektrisch voertuig nul is, wordt bij de berekening van het VAA namelijk rekening gehouden met de laagste CO2-coëfficiënt: 4%.

Dat is het geval voor alle situaties die niet terugvallen op het minimum-VAA van € 1.600 voor kalenderjaar 2024 (i.p.v. € 1.540 in kalenderjaar 2023). Door dit lagere voordeel wordt uw medewerker dus ook privé minder belast.

  • Het VAA omvat naast het gebruik van de wagen ook de laadpaal en het elektriciteitsverbruik. Aangezien de laadpaal thuis meestal is aangesloten op het private elektriciteitsnet van de gebruiker, mag u als vennootschap of werkgever dit verbruik, onder bepaalde voorwaarden, belastingvrij terugbetalen.
  • De terbeschikkingstelling van elektrische fietsen wordt volledig vrijgesteld van de aanrekening van een VAA, op voorwaarde dat ze ook effectief gebruikt worden voor regelmatig woon-werkverkeer (min. 20% van de woon-werkverplaatsingen). Wanneer u er louter privéverplaatsingen mee maakt, zal u toch een VAA aangerekend worden.

Ontdek de andere fiscale en financiële voordelen van elektrische bedrijfswagens.

Informeer bij uw gemeente of gewest naar lokale premies

Sommige lokale overheden (steden, gemeenten en gewesten) bieden onder bepaalde voorwaarden premies en subsidies aan voor het aankopen of leasen van 100% elektrische wagens.

De Vlaamse overheid biedt onder andere een premie aan tussen € 3.000 en € 5.000, lees meer op de website van de Vlaamse overheid.

In Wallonië hebt u bijvoorbeeld recht op provinciale en regionale premies voor de aankoop van een elektrische fiets, terwijl u in Brussel een LEZ-premie tot wel € 15.000 ontvangt voor de vervanging van een vervuilend bedrijfsvoertuig.