Dankzij deze fiscale steun ligt elektrische mobiliteit binnen handbereik

Of u nu koopt of leaset, wanneer u als bedrijfsleider kiest voor een elektrisch wagenpark, geniet u van verschillende fiscale voordelen. Ook de installatie van laadpalen bij de werknemers thuis of op uw bedrijfsterrein is financieel voordelig. De federale regering wil tegen 2026 alle nieuwe bedrijfswagens CO2-neutraal maken. Nu is dus het moment om de overstap naar een 100% elektrisch wagenpark te maken.

Let op: Het zero-emissiebeleid is geen fan van plug-in hybrides. Die fiscale voordelen worden tussen 2023 en 2028 alleen maar afgebouwd, tot er niets meer van overblijft. 100% elektrische bedrijfswagens blijven wel van verschillende voordelen genieten.

Elektrische bedrijfswagens zijn 100% fiscaal aftrekbaar

Als bedrijf of vennootschap geniet u van een 100% aftrekbaarheid van het aankoop- of leasebedrag voor volledig elektrische bedrijfswagens – tenminste tot en met 2026, daarna bouwt het aftrekpercentage elk jaar een beetje af. Die aftrekbaarheid geldt trouwens ook voor verwante kosten zoals onderhoud, verzekeringen, enzovoort, als u de wagen voor 1 januari 2027 aankoopt, huurt of leaset. Daarnaast zijn ook de installatiekosten van laadpalen en de aankoop- of leasekosten van (elektrische) bedrijfsfietsen – inclusief speedpedelecs – 100% aftrekbaar. De elektriciteitskosten voor het verbruik van een elektrische bedrijfswagen zijn voor 75% aftrekbaar.

Wie in emissievrije vrachtwagens investeert, kan voor de aankoop daarvan ook gebruikmaken van een verhoogde investeringsaftrek. Die bedraagt 35% in 2023, 29,5% in 2024, 24% in 2025, 18,5% in 2026 en 13,5% in 2027. Ook de installatie van een aangepast laadpunt komt in aanmerking voor dit voordeel.

Hou de fiscale voordelen van elektrisch vervoer in de gaten via de website van de Vlaamse overheid.

Tot 150% fiscale aftrekbaarheid voor publieke laadstations

Om de ambitieuze doelstelling van 2026 te halen, moet onze overheid een inhaalbeweging maken. Daarom rekenen ondernemingen die investeren in publiek toegankelijke laadstations op een verhoogde kostenaftrek. Die bedraagt 150% en geldt nog tot eind augustus 2024. Ten laatste op 31 augustus moet het laadstation operationeel en publiek toegankelijk zijn. De kostenaftrek bouwde stelselmatig af. De aftrek van 150% is de laatste etappe van de verhoogde kostenaftrek, na augustus wordt dit voordeel afgeschaft.

Om te genieten van de verhoogde kostenaftrek moet de laadpaal wel aan enkele voorwaarden voldoen:

  • De laadpaal moet vrij toegankelijk zijn voor derden.
  • Enkel nieuw geplaatste, vaste laadpalen komen in aanmerking voor de steun (dus geen laadkabels).
  • Het moet gaan om een slimme laadpaal die zijn gebruikers kan informeren over zijn werkelijke oplaadcapaciteit en -status.

Let op: De verhoogde kostenaftrek is niet cumuleerbaar met de investeringsaftrek. Als uw geplande installatie voor beide in aanmerking komt, gaat u dus best even na welke regeling het meest voordelig is.

Registratieplicht voor laadpalen

Plaatst u een nieuwe laadpaal of brengt u significante wijzigingen aan? Dan bent u verplicht om dat te melden bij uw netbeheerder.
– De laadpalen die op een bedrijfsterrein worden geplaatst, moeten door de werkgever worden aangemeld.
– De laadpalen die bij werknemers thuis worden geïnstalleerd, moeten door de werknemer worden aangemeld.

In Vlaanderen geldt de meldplicht enkel voor nieuwe laadpalen met een vermogen van tenminste 5 kVa. In Wallonië moet u alle laadpalen vanaf 3,7 KW aangeven, ook als u die voor deze regelgeving installeerde. Registreer uw laadpaal in Vlaanderen bij Fluvius, in Brussel bij Sibelga en in Wallonië bij Ores, Resa, AIEGAIESH of REW.

Geen of minder BIV en verkeersbelasting

In Vlaanderen betaalt u geen Belasting op Inverkeerstelling (BIV) bij de aankoop van een 100% elektrische auto. In Wallonië en Brussel betaalt u het minimumtarief (taxe de mise en circulation).

Ook bent u met een 100% elektrische wagen in Vlaanderen volledig vrijgesteld van verkeersbelasting. In Brussel en Wallonië betaalt u opnieuw het minimumbedrag (taxe de circulation).

  • Voor bestelwagens betaalt u in België sowieso geen BIV, elektrisch of niet. Voor de verkeersbelasting is er wel een verschil. Voor een 100% elektrische bestelwagen betaalt u geen verkeersbelasting in Vlaanderen. In Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hangt die belasting af van de maximaal toegestane massa. Dat wil zeggen dat hoe groter het totale gewicht van de wagen, de benzine, de lading en alle inzittenden is, hoe meer verkeersbelasting u betaalt: van € 37,91 tot € 148,76.

Vanaf 2025 genieten bedrijven van een groter belastingvoordeel voor elektrische mobiliteit. Deze nieuwe aftrek voor groene ­investeringen geeft u de mogelijkheid om investeringen in emissievrije voertuigen tot 30% fiscaal af te trekken. Ook investeringen in efficiënt en zuinig energieverbruik, hernieuwbare energie en groene technologie (bv. energiemonitoringsoftware) vallen onder dit voordeel.

Lager Voordeel van Alle Aard (VAA) op elektrische auto’s

Het Voordeel van Alle Aard (VAA) voor elektrische bedrijfswagens die privé gebruikt worden, valt vrijwel altijd lager uit dan voor een gelijkaardig voertuig met een traditionele brandstofmotor, omdat dat wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot van de wagen. Hoe werkt dat?

De referentie-CO2-uitstoot en de CO2-coëfficiënt zijn twee belangrijke factoren in de berekening van het VAA, die beiden jaarlijks opnieuw worden vastgelegd. 

De CO2-coëfficiënt loopt samen met de uitstoot van uw wagen: ligt die hoger dan de referentieuitstoot, dan verhoogt ook uw CO2-coëfficiënt en het bedrag dat u betaalt, en vice versa voor een lagere uitstoot. 

De referentie-CO2-uitstoot lag in 2022 een stuk lager dan het jaar ervoor: 84 g/km voor dieselauto’s en 102 g/km voor wagens met benzine-, LPG- of aardgasmotoren. Aangezien daardoor de CO2-coëfficiënt van de meeste bedrijfswagens hoger ligt, zijn eigenaars van brandstofwagens verplicht om meer VAA te betalen.

De elektrische wagen ontsnapt eraan

Terwijl de rekening voor traditionele wagens nog hoger wordt, blijft de elektrische wagen gespaard van die extra kosten. Omdat de CO2-uitstoot van een 100% elektrisch voertuig nul is, wordt bij de berekening van het VAA namelijk rekening gehouden met de laagste CO2-coëfficiënt: 4%. Dat is het geval voor alle situaties die niet terugvallen op het minimum-VAA van € 1.400 (aanslagjaar 2022). Door dit lagere voordeel wordt uw medewerker dus ook privé minder belast.

  • Het VAA bevat naast het gebruik van de wagen ook de laadpaal en het elektriciteitsverbruik. Aangezien de laadpaal thuis meestal is aangesloten op het private elektriciteitsnet van de gebruiker, mag u als vennootschap of werkgever dit verbruik belastingvrij terugbetalen. 
  • Elektrische fietsen worden volledig vrijgesteld van VAA-bijdrage, op voorwaarde dat ze ook effectief gebruikt worden voor woon-werkverkeer. Wanneer u er alleen beroepsverplaatsingen mee maakt, zal u toch VAA moeten betalen.

Ontdek de andere fiscale en financiële voordelen van elektrische bedrijfswagens.

Projectoproep voor innovatieve laadsystemen

Verkent uw bedrijf alternatieve laadmethoden, zoals mobiele laders of laadmogelijkheden voor deelwagens? Dan kan u zich tot 23 oktober 2023 inschrijven voor ‘de CPT-projectoproep voor innovatieve laadsystemen’. Langs die weg steunt de overheid bedrijven in hun investering.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet het project een maximale looptijd hebben van twee jaar en binnen een van de vijf vastgelegde thema’s vallen. U kan maximaal € 300.000 of 40% van de kosten ontvangen. Lees er meer over op de website van de Vlaamse overheid.

Informeer bij uw gemeente of gewest naar lokale premies

Sommige lokale overheden (steden, gemeenten en gewesten) bieden onder bepaalde voorwaarden premies en subsidies aan voor het aankopen of leasen van 100% elektrische wagens.

In Wallonië hebt u bijvoorbeeld recht op provinciale en regionale premies voor de aankoop van een elektrische fiets, terwijl u in Brussel een LEZ-premie tot wel € 15.000 ontvangt voor de vervanging van een vervuilend bedrijfsvoertuig.

Informeer u voor u aan de overstap begint!