Inspectie van uw hoogspanningscabine: wanneer en hoe?

Veel bedrijven hebben absoluut een hoogspanningscabine nodig. Die moet perfect voldoen aan de energiebehoeften voor de activiteit in kwestie en moet betrouwbaar zijn om het productietempo te garanderen. Ze moet ook volledig beveiligd zijn zodat het personeel nooit gevaar loopt. Daarom moet de installatie op regelmatige basis streng gecontroleerd worden.

Gereglementeerde controles op vaste tijdstippen

Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming schrijft met name verplichte periodieke controles voor:

 1. Elk jaar moet een Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats een keuring uitvoeren om de veiligheid van de hoogspanningsvoorzieningen te certificeren. Dit nazicht moet worden genoteerd in een speciaal logboek dat bij de installaties hoort.
 2. Elke maand en soms elk kwartaal moet een controlebezoek gebeuren door een personeelslid dat bevoegd is om de hoogspanningscabines te betreden en dat voor die taak een erkende opleiding volgde.
 3. Tot slot is ook een jaarlijks onderhoud door een gespecialiseerde firma in dergelijke onderhoudsdiensten nodig. Dit is aan strenge regels onderworpen en moet bestaan uit:
 • de volledige reiniging en het onderhoud van de installatie zoals voorgeschreven door de fabrikant,
 • een thermografisch onderzoek,
 • een keuring van de hoofdzekering,
 • een controle van de instellingen van het stroomrelais,
 • een analyse van de diëlektrische eigenschappen indien van toepassing,
 • een rapport waarin de resultaten van bovengenoemde activiteiten worden samengevat.

Stipte controles

Daarnaast moeten de elektrische installaties van hoogspanningscabines ook op twee welbepaalde momenten worden nagekeken:

 • een eerste keer voordat de cabine in werking wordt gesteld,
 • elke keer voordat de installatie opnieuw in werking wordt gesteld na een wijziging of uitbreiding van de hoogspanningsinstallatie.

Onze diensten voor een veilige hoogspanningscabine conform de normen

De veiligheidsnormen voor hoogspanningscabines werden de afgelopen jaren steeds strenger. De wetgeving hierover is zeer strikt en het is niet altijd eenvoudig om een duidelijk beeld te krijgen van de verantwoordelijkheden die u als bedrijf moet dragen. Daarom bieden wij u een totaaloplossing voor de inspectie, beveiliging en eventuele vervanging van uw installatie.

Wilt u meer informatie over de controle en bescherming van uw hoogspanningscabine? Download onze High Voltage brochure of neem contact op met een van onze adviseurs op het adres btb@luminus.be.