Waarom u uw hoogspanningscabine best geregeld laat nakijken

De hoogspanningscabine vormt het kloppend hart van uw bedrijf. En net zoals uw hart geregeld een check-up verdient, laat u best ook uw hoogspanningscabine tijdig nakijken door een professional.

Om pannes te vermijden

Een verouderde, slecht onderhouden of onaangepaste hoogspanningscabine kan onverwachts in panne vallen. Dat heeft uiteraard een zware impact op uw bedrijfsproductie, zeker als er niet onmiddellijk een hersteller of vervangstukken voorhanden zijn.

Als u geregeld uw cabine laat nakijken, weet u tijdig welke aanpassingen er nodig zijn of welke stukken dringend aan vervanging toe zijn. Zo vermijdt u niet alleen kostelijke pannes maar ook problemen met de distributienetbeheerder wegens het verstoren van het stroomnet.

Om de veiligheid te garanderen

Elektrocutie, brand, explosies … Ongevallen in hoogspanningscabines kunnen behoorlijk zware gevolgen hebben. Uiteraard wil u die risico’s zoveel mogelijk vermijden. Als uw cabine nog open cellen, scheidingsschakelaars of ronde koperstaven bevat, moet u ze trouwens dringend laten aanpassen.

Om te besparen op energie- en onderhoudskosten

Door uw hoogspanningscabine uit te rusten met de nieuwste technologieën, verlengt u de levensduur van de installatie en kan u aanzienlijk besparen op uw energiefactuur.

Om in orde te zijn met de strenge wetgeving

Het Koninklijk Besluit van 4 december 2012 legde fors strengere voorwaarden op aan de eigenaars van hoogspanningscabines. Een jaarlijkse veiligheidscontrole en de opmaak van een risicoanalyse werden verplicht. Als uit de risicoanalyse blijkt dat er aanpassingen nodig zijn, moeten die ten laatste eind dit jaar voltooid zijn!

Om klaar te zijn voor uw toekomstplannen

Plant u een uitbreiding van uw machinepark? Overweegt u om in de toekomst zelf stroom te produceren? Laat dan meteen nakijken of ook uw hoogspanningscabine wel klaar is voor die toekomstplannen.

Hoe kan Luminus u helpen?

Bij Luminus beschikken we over experts en partners die:

  • Uw hoogspanningscabine onderwerpen aan een grondige inspectie
  • Alle noodzakelijke aanpassingen kunnen doorvoeren
  • Bevoegd zijn om de jaarlijks verplichte veiligheidscontrole uit te voeren

> Wil u uw hoogspanningscabine laten nakijken? Contacteer dan uw Key Account Manager of mail ons op btb@luminus.be.

Download hier de productfiche van onze ‘High Voltage’-dienst.