Uw bedrijf als sleutelfiguur in de energietransitie: maximaliseer zelfverbruik en draag bij aan netstabiliteit

De energietransitie is in volle gang en hernieuwbare energie speelt daarin een cruciale rol. Zonne-en windenergie zijn niet alleen groen, maar ook steeds rendabeler. Toch brengt deze overstap ook uitdagingen met zich mee voor de stabiliteit van ons energienet. Maar daar kan uw bedrijf iets aan doen, vaak met een grotere energiewinst als gevolg.

De vraag naar elektriciteit zal de komende jaren alleen maar toenemen, onder meer door de opmars van elektrische voertuigen. Netbeheerder Elia verwacht dat we in België tegen 2032 tot 50% meer stroom zullen verbruiken. Slim energiebeheer wordt dan belangrijker dan ooit, ook voor bedrijven.

Zelfverbruik maximaliseren loont

Op momenten dat er veel zon of wind is, produceren zonnepanelen en windmolens een overvloed aan groene stroom. Als die niet meteen verbruikt kan worden, vloeit ze terug naar het energienet–waar uw onderneming met een terugleveringscontract trouwens nog een injectievergoeding voor ontvangt. Maar wanneer al die overtollige elektriciteit op hetzelfde moment op het net wordt gezet, kan dat leiden tot congestie en in het slechtste geval moeten er zelfs hernieuwbare energiesystemen afgekoppeld worden om de infrastructuur te beschermen.

Slim omgaan met uw bedrijfsverbruik kan daarvoor een buffer zijn. Door energie-intensieve processen te laten draaien op momenten dat er veel hernieuwbare energie geproduceerd wordt, beperkt u de risico’s op overbelasting. Dat zijn trouwens de momenten waarop u verzekerd bent van een constante aanvoer van gratis groene stroom. Vooral bedrijven met zonnepanelen kunnen zo een groot verschil maken voor de netstabiliteit én de rentabiliteit van hun installatie.

Heeft uw bedrijf een dynamisch tarief? Dan is het voordeel van een hoog zelfverbruik nog groter, want op piekproductiemomenten dalen de elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkt. Schakel gerust al uw grootverbruikers in, want de stroom die u toch van het net moet afnemen is dan extra goedkoop.

Slim verbruik, slimme winst

Naast een lagere energiefactuur, zorgt veelvuldig gebruik van hernieuwbare energie ook voor een kleinere ecologische voetafdruk. Daar kan u mooi mee uitpakken bij klanten en investeerders, die een almaar duurzamere bedrijfsvoering verwachten. De beste energietechnieken voor een kleine ecologische voetafdruk?

Load Shifting. Door energie-intensieve activiteiten te verschuiven naar momenten waarop er veel hernieuwbare energie geproduceerd wordt, verlaagt u mee de piekdruk op het net.

Energieopslag. Met batterijopslagsystemen hoeft de overtollige hernieuwbare energie niet te verdwijnen op het net, maar kan u die opslaan. Zo verlaagt u niet alleen de druk op het net, maar kan uw organisatie later nog van gratis stroom genieten.

Smart Grid-technologieën. Smart Grid-technologieën en digitale meters geven real-time inzicht in het energieverbruik, waardoor bedrijven hun verbruikspatronen dynamisch kunnen aanpassen.

Ga de uitdaging aan

Luminus is op zoek naar bedrijven die ja zeggen tegen de energietransitie. We lanceren binnenkort een proefproject om de businesscase voor zonnepanelen en andere hernieuwbare energiesystemen te versterken. Wat houdt dat in? Tijdens uitzonderlijke marktomstandigheden willen we de productie van zonne-energie beperken of flexibele verbruikers inzetten om bij te dragen aan de stabiliteit van het net.

De energietransitie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Door de handen in elkaar te slaan, kunnen bedrijven en energieleveranciers zorgen voor een betrouwbaar, duurzaam en toekomstbestendig energiesysteem.